Проекти рішень з питань проекту порядку денного чергових загальних зборів акціонерів ПАТ «Полтавагаз»

Перше питання порядку денного: «Обрання Лічильної комісії чергових загальних зборів товариства»

Обрати з числа працівників ПАТ «Полтавагаз» наступний склад Лічильної комісії чергових загальних зборів акціонерів товариства:

Сорочан Юлія Олегівна – голова Лічильної комісії;

Кальченко Марина Олександрівна – секретар Лічильної комісії;

Заліпа Наталія Юріївна – член Лічильної комісії;

Макарова Олена Анатоліївна – член Лічильної комісії;

Таршіс Ганна Ізраїлівна – член Лічильної комісії.

Друге питання порядку денного: «Обрання голови та секретаря чергових загальних зборів»

  1. Обрати головою чергових загальних зборів товариства – Гринчака Ростислава Івановича
  2. Обрати секретарем чергових загальних зборів товариства – Латенко Раїсу Равільївну.

Третє питання порядку денного: «Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування». Продовження

Повідомлення про проведення чергових загальних зборів акціонерів публічного акціонерного товариства по газопостачанню та газифікації «Полтавагаз»

                       

ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ «ПОЛТАВАГАЗ»

м. Полтава, вулиця Володимира Козака, 2А (код ЄДРПОУ 03351912)

Публічне акціонерне товариство по газопостачанню та газифікації «Полтавагаз» (надалі – Товариство) повідомляє про включення до проекту порядку денного чергових загальних зборів акціонерів товариства, які відбудуться 06 квітня 2017 р. об 12 годині 00 хвилин за адресою: м. Полтава, вулиця Володимира Козака, 2А, актова зала, пропозиції акціонера, який є власником більше 5 % простих акцій товариства  «Про надання попередньої згоди на вчинення значних правочинів їз зазначенням характеру угод та їх граничної сукупної вартості, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття такого рішення. Надання повноважень на укладання таких правочинів відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства». Продовження

Повірка лічильника газу: про що не варто забувати

Вибрана публікація

Лічильник газу – достатньо складний вимірювальний прилад, який з часом зношується та зазнає впливу з боку зовнішніх факторів, внаслідок чого змінюються його метрологічні характеристики. Саме тому він підлягає періодичній повірці, що передбачено законодавством. Перш за все, це важливо саме для споживачів — щоб бути впевненими в тому, що сплачують виключно за реально спожите блакитне паливо.

Протягом 2016 року фахівцями ПАТ «Полтавагаз» було проведено 41317 повірок лічильників. У 446 випадках експертизою підтверджено факт втручання в роботу облікового приладу.

Нині в Інтернеті можна знайти багато варіантів, як “обдурити” лічильник. Але варто знати, що всі вони неодмінно зумовлюють зміни в роботі його вимірювального механізму, які легко виявляються спеціалістами газорозподільного підприємства. В разі підтвердження факту втручання в роботу лічильника, власник приладу мусить відшкодувати збитки на проведення експертизи та отримує донарахування обсягів спожитого газу (з моменту останньої повірки до моменту виявлення порушення).  Крім того, споживачі, на жаль, не замислюються над тим, що будь-яке втручання в роботу лічильника призводить до його більш швидкого зношування або й повної непридатності,  а більшість  пропонованих методів взагалі є ризикованими для життя і здоров’я людини, адже так чи інакше пов’язані з втручанням в систему газопостачання!

Тому звертаємо увагу абонентів на те, що в цьому питанні вигідно бути сумлінними і пам’ятати, що саме споживач відповідає за збереження і цілісність лічильників газу та пломб на них у міжповірочний період.

Продовження

Результати перевірки фізико-хімічних показників природного газу за другу декаду березня 2017р.

ПАТ «Полтавагаз» повідомляє про результати перевірки фізико-хімічних показників природного газу за  другу декаду  березня   2017р. Продовження