Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента (06.04.2017)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента (06.04.2017)Завантажити
Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента (06.04.2017)Завантажити
Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента (06.04.2017)Завантажити
Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента (06.04.2017)Завантажити

Проекти рішень з питань проекту порядку денного чергових загальних зборів акціонерів ПАТ «Полтавагаз»

Перше питання порядку денного: «Обрання Лічильної комісії чергових загальних зборів товариства»

Обрати з числа працівників ПАТ «Полтавагаз» наступний склад Лічильної комісії чергових загальних зборів акціонерів товариства:

Сорочан Юлія Олегівна – голова Лічильної комісії;

Кальченко Марина Олександрівна – секретар Лічильної комісії;

Заліпа Наталія Юріївна – член Лічильної комісії;

Макарова Олена Анатоліївна – член Лічильної комісії;

Таршіс Ганна Ізраїлівна – член Лічильної комісії.

Друге питання порядку денного: «Обрання голови та секретаря чергових загальних зборів»

  1. Обрати головою чергових загальних зборів товариства – Гринчака Ростислава Івановича
  2. Обрати секретарем чергових загальних зборів товариства – Латенко Раїсу Равільївну.

Третє питання порядку денного: «Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування». Продовження