АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА) щодо фінансової звітності за 2014 рік станом на 31.12.2014 року

Вих. № 6

від  16 березня  2015 року 

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА) щодо фінансової звітності
Публічного акціонерного товариства по газопостачанню та газифікації «Полтавагаз»
за 2014 рік станом на 31.12.2014 року

Цей Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) адресовано Керівництву емітента, власникам цінних паперів Публічного акціонерного товариства по газопостачанню та газифікації «Полтавагаз», Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку. Продовження

Висновки та звіт Ревізійної комісії ПАТ «Полтавагаз» за 2014 р.

Шановні акціонери та їх представники!

Відповідно Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту товариства ревізійна комісія провела перевірку фінансово-господарської діяльності товариства за 2014 рік. Продовження