Повідомлення про підсумки голосування на чергових загальних зборах акціонерів Публічного акціонерного товариства по газопостачанню та газифікації «Полтавагаз»

Шановні акціонери!

08 квітня  2016  року відбулися чергові загальні збори акціонерів публічного акціонерного товариства по газопостачанню та газифікації «Полтавагаз».

Загальними зборами акціонерів прийняті наступні рішення:

Продовження

Відбулися чергові загальні збори акціонерів ПАТ “Полтавагаз”

8 квітня 2016 року в актовій залі публічного акціонерного товариства по газопостачанню та газифікації «Полтавагаз» відбулися чергові загальні збори акціонерів.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися акціонери, які в сукупності володіють 99,8 % акцій від загальної кількості голосів. Реєстрація акціонерів та їх представників пройшла відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у зібранні.

Згідно зі ст. 41 Закону України „Про господарські товариства”, загальні збори акціонерів визнано правомочними.

На порядок денний чергових загальних зборів акціонерів було винесено 12 питань. Зокрема, Зборами акціонерів затверджено звіти Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності, Наглядової ради про роботу у 2015 році, Ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності, звіт голови правління Товариства про виконання Антикорупційної програми ПАТ «Полтавагаз», затверджені Принципи корпоративного управління ПАТ «Полтавагаз».

Всі рішення загальних зборів були схвалені акціонерами.

Продовження

Повідомлення про проведення чергових загальних зборів акціонерів публічного акціонерного товариства по газопостачанню та газифікації «Полтавагаз»

ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ ПАТ «Полтавагаз»

м. Полтава, вулиця Володимира Козака, 2А (код ЄДРПОУ 03351912)

Публічне акціонерне товариство по газопостачанню та газифікації «Полтавагаз» (надалі – Товариство) повідомляє про скликання чергових загальних зборів акціонерів товариства, які відбудуться 08 квітня 2016 р. об 11-00 за адресою:                        м. Полтава, вулиця Володимира Козака, 2А, актова зала.

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у загальних зборах буде проводитись 08 квітня 2016 року за місцем проведення загальних зборів акціонерів. Початок реєстрації о 8 годині 30 хвилин, закінчення реєстрації о 10 годині 30 хвилин. Продовження