Результати перевірок параметрів якості газу за березень 2014 р

ПАТ «Полтавагаз»  повідомляє, що результатами перевірок параметрів якості газу, протранспортованого на території Полтавської області ( в межах ліцензії діяльності товариства ) за   березень  2014 р. встановлено:

якість  природного газу відповідає умовам ГОСТ 5542-87 « Газы горючие природные для промышленного и коммунально-бытового назначения. Технические условия », а саме:

- нижча теплотворна здатність –  8094 – 8681 ккал/м3;

- вміст метану – 83,897 – 93,209 об’ємних  відсотків;

- вміст азоту – 0,411 – 3,153 об’ємних  відсотків;

- вміст вуглекисню – 0,113–5,416  об’ємних  відсотків;

- вміст кисню – 0,003 – 0,013 об’ємних  відсотків;

- густина – 0,720 – 0,826 кг/м

Хроматографічний аналіз виконано на  хроматографах  «Хромос ГХ- 1000» та « Кристалл-2000м»  у виробничій лабораторії ПАТ «Полтавагаз».

Коментарі не дозволені.