Повідомлення про виникнення особливої інформації (відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій) емітента

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИ­ФІКАЦІЇ «ПОЛТАВАГАЗ»;
2. Код за ЄДРПОУ : 03351912;
3. Міс­цезнаходження: 36020 М.Полтава вул. Володимира Козака,2а;
4. Міжмісь­кий код, телефон та факс: (0532)502450/(05322)73075;
5. Електронна поштова адреса: tereschenko@poltavagaz.com.ua;
6. Адреса сторінки в ме­режі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: http://poltavagaz.com.ua;
7. Вид особливої інформації: Відо­мості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голо­суючих акцій

II. Текст повідомлення

ПАТ Полтавагаз» повідомляє, що відбулися зміни пакету акцій фізич­ної особи Четверікової Віри Антонівни.

Розмір частки до зміни – 66,5662%
Розмір частки після зміни – 66,6574%

III. Підпис

  1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
  2. Голова правління (підпис) Гринчак Р.І. 02.04.2014р.

Коментарі не дозволені.