Результати перевірок параметрів якості газу за листопад 2014р.

ПАТ «Полтавагаз»  повідомляє, що результатами перевірок параметрів якості газу, протранспортованого на території Полтавської області ( в межах ліцензії діяльності товариства ) за  листопад   2014 р. встановлено:

якість  природного газу відповідає умовам ГОСТ 5542-87 « Газы горючие природные для промышленного и коммунально-бытового назначения. Технические условия », а саме:

- нижча теплотворна здатність –  8192 – 8913 ккал/м3;

- вміст метану – 83,726 – 92,925 об’ємних  відсотків;

- вміст азоту – 0,501 – 3,172 об’ємних  відсотків;

- вміст вуглекисню – 0,149 – 4,864 об’ємних  відсотків;

- вміст кисню – 0,003 – 0,016 об’ємних  відсотків;

- густина – 0,729 – 0,825 кг/м

Хроматографічний аналіз виконано на  хроматографах  «Хромос ГХ- 1000» та « Кристалл-2000м»  у виробничій лабораторії  ПАТ «Полтавагаз».

Коментарі не дозволені.