Результати перевірок параметрів якості газу за першу декаду грудня 2014 р.

ПАТ «Полтавагаз»  повідомляє, що результатами перевірок параметрів якості газу, протранспортованого на території Полтавської області ( в межах ліцензії діяльності товариства ) за   першу декаду грудень 2014 р. встановлено:

якість  природного газу відповідає умовам ГОСТ 5542-87 « Газы горючие природные для промышленного и коммунально-бытового назначения. Технические условия », а саме:

- нижча теплотворна здатність –  8175 – 8641 ккал/м3;

- вміст метану – 87,642 – 92,463 об’ємних  відсотків;

- вміст азоту – 1,175 – 2,993 об’ємних  відсотків;

- вміст вуглекисню – 0,140 – 1,586   об’ємних  відсотків;

- вміст кисню – 0,004 – 0,020 об’ємних  відсотків;

- густина – 0,729 – 0,778 кг/м

Хроматографічний аналіз виконано на  хроматографах  «Хромос ГХ- 1000» та « Кристалл-2000м»  у виробничій лабораторії ПАТ «Полтавагаз».

Коментарі не дозволені.