Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

 

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Публічне акціонерне товариство по газопостачанню та газифікації “Полтавагаз”

2. Код за ЄДРПОУ

03351912

3. Місцезнаходження

36020 м. Полтава вул. Володимира Козака, 2а

4. Міжміський код, телефон та факс

0532-502450 0532-73075

5. Електронна поштова адреса

latenko@poltavagaz.com.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації

www.poltavagaz.com.ua

7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ або   інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення

Зміна складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення

Згідно рішення Наглядової ради ПАТ “Полтавагаз” ( протокол № 87 від 06.02.2015р. ) припинено повновадення посадової особи – члена правління товариства Ткаченко Наталі Набіївни – заступника голови правління з фінансово-економічних питань ( паспорт: серія АЕ № 297985 виданий 02.12.1996р. Верхньдніпровським РВ УМВС України в Дніпропетровській обл.). Причина припинення повноважень – закінчення терміну повноважень члена правління.На посаді члена правління посадова особа перебувала 3 роки. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа не володіє часткою в статутному капіталі емітента.

Згідно рішення Наглядової ради ПАТ “Полтавагаз” ( протокол № 87 від 06.02.2015р.) припинено повноваження посадової особи – члена правління товариства Книша Ігоря Володимировича – заступника голови правління-головного інженера ( паспорт: КО № 495082 виданий 12.03.2003р. Ленінським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській обл.). Причина припинення повноважень – закінчення терміну повноважень члена правління. На посаді члена правління посадова особа перебувала 3 роки. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.Посадова особа не володіє часткою в статутному капіталі емітента.

Згідно рішення Наглядової ради ПАТ “Полтавагаз” ( протокол № 87 від 06.02.2015р.) обрано на посаду члена правління товариства Ткаченко Наталя Набіїівна ( паспорт: серія АЕ № 297985 виданий 02.12.1996р. Верхньодніпровським РВ УМВС України в Дніпропетровській обл.). Посадова особа обрана членом правління терміном 3 роки. Посадова особа не володіє часткою в статутному капіталі емітента. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посади, які обіймала посадова особа останні 5 років: 05.2003р.-12.2010р. – директор ПП “Фоліо”, 12.2010р. – 11.2011р. – заступник директора з фінансових питань Компанії “ЮНІТЕКС”, 11.2011р. – по т.ч. заступник голови правління з фінансово-економічних питань ПАТ “Полтавагаз”.

Згідно рішення Наглядової ради ПАТ “Полтавагаз” ( протокол № 87 від 06.02.2015р.) обрано на посаду члена правління товариства Книш Ігор Володимирович.( паспорт: серія КО № 495082 виданий 12.03.2003р. Ленінським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській обл.). Посадова особа обрана членом правління терміном 3 роки. Посадова особа не володіє часткою в статутному капіталі емітента.Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посади, які обіймала посадова особа останні 5 років: 11.2009р. – 09.2011р. начальник служби, 09.2011р. – 08.2012р. заступник голови правління з комерційних питань, 08.2012р. – по т.ч. заступник голови правління – головний інженер ПАТ “Полтавагаз”.

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2.

Голова правління

Гринчак Р.І.

(підпис)

(ініціали та прізвище керівника)

М. П.

06.02.2015

(дата)

 

Коментарі не дозволені.