Результати перевірок параметрів якості газу за першу декаду лютого 2015 р.

ПАТ «Полтавагаз»  повідомляє, що результатами перевірок параметрів якості газу, протранспортованого на території Полтавської області ( в межах ліцензії діяльності товариства ) за першу декаду лютого 2015 р. встановлено:

якість  природного газу відповідає умовам ГОСТ 5542-87 « Газы горючие природные для промышленного и коммунально-бытового назначения. Технические условия », а саме:

- нижча теплотворна здатність –  8176 – 9024 ккал/м3;

- вміст метану – 86,713 – 92,986 об’ємних  відсотків;

- вміст азоту – 1,257 – 2,978 об’ємних  відсотків;

- вміст вуглекисню – 0,114 – 1,589   об’ємних  відсотків;

- вміст кисню – 0,006 – 0,018 об’ємних  відсотків;

- густина – 0,731 – 0,791 кг/м

Хроматографічний аналіз виконано на  хроматографах  «Хромос ГХ- 1000» та « Кристалл-2000м»  у виробничій лабораторії ПАТ «Полтавагаз».

Коментарі не дозволені.