Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

Публічне акціонерне товариства по газопостачанню та газифікації «Полтавагаз»

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

1.Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариства по газопостачанню та газифікації «Полтавагаз»

2. Код за ЄДРПОУ 03351219

3. Місце знаходження:36020, м. Полтава, вул.. Володимира Козака,2а

4. Міжміський код, телефон та факс: (0532)50-24-50, (0532) 273075

5.Електронна поштова адреса: latenko@poltavagaz.com.ua

6.Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www.poltavagaz.com.ua

7.Вид особливої інформації: відомості про зміну складу посадових осіб емітента.

2.Текст повідомлення

Публічне акціонерне товариства по газопостачанню та газифікації «Полтавагаз» повідомляє, що 19.03.2015р. відбулися чергові загальні збори акціонерів товариства на якому було прийнято рішення щодо переобрання складу Ревізійної комісії ПАТ «Полтавагаз».

1. Згідно рішення чергових загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства по газопостачанню та газифікації «Полтавагаз» (протокол № 18 від 19.03.2015р.):

– припинено повноваження Голови ревізійної комісії ПАТ «Полтавагаз» Поліщука Петра Павловича. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала. Посадова особа  володіє часткою в статутному капіталі емітента в розмірі 0,0012%.  На даній посаді перебувала з 05.10.2012р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає;

– припинено повноваження члена ревізійної комісії ПАТ «Полтавагаз» Терещенко Любов Дмитрівни. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала. Посадова особа  володіє часткою в статутному капіталі емітента в розмірі 0,0017% .  На даній посаді перебувала з 05.10.2012р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає;

– припинено повноваження члена ревізійної комісії ПАТ «Полтавагаз» Гриценко Ірини Олександрівни. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала. Посадова особа  володіє часткою в статутному капіталі емітента в розмірі 0,0007 %.  На даній посаді перебувала з 05.10.2012р.. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає;

2. Згідно рішення чергових загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства по газопостачанню та газифікації «Полтавагаз» (протокол № 18 від 19.03.2015р.):

– обрано на посаду Голови ревізійної комісії ПАТ «Полтавагаз» Євсюкова Володимира Ілліча. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала. Посадова особа  не володіє часткою в статутному капіталі емітента.

Посади, які обіймала посадова особа протягом останніх 5 років: з 05.2006р.-01.2011р. фінансовий директор, директор ТОВ фірми «ТДК»,  02.2011р.-07.2014р. заступник директора з економічних питань, заступник генерального директора з маркетингу ДП «Новопокровський комбінат хлібопродуктів», 08.2014 по т.ч. директор ТОВ фірми «ТДК».

Посадову особу обрано терміном на 3 роки, у відповідності до вимог Статуту та Положення про Ревізійну комісію. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

– обрано на посаду члена ревізійної комісії ПАТ «Полтавагаз» Сухиніну Лесю Анатоліївну. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала. Посадова особа  не володіє часткою в статутному капіталі емітента.

Посади, які обіймала посадова особа протягом останніх 5 років: з 2006р. по т.ч.  начальник планово-економічного відділу ПАТ «Полтавагаз».

Посадову особу обрано терміном на 3 роки. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

– обрано на посаду члена ревізійної комісії ПАТ «Полтавагаз» Богословського Сергія Борисовича.  Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала. Посадова особа  не володіє часткою в статутному капіталі емітента.

Посади, які обіймала посадова особа протягом останніх 5 років: з 2010р. по т.ч. начальник управління Департаменту внутрішнього аудиту Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України».

Посадову особу обрано терміном на 3 роки. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

Голова правління ПАТ «Полтавагаз»                                        Р.І.Гринчак

 

 

 

 

 

 

Коментарі не дозволені.