Результати перевірок параметрів якості газу за другу декаду червня 2015р.

ПАТ «Полтавагаз»  повідомляє, що результатами перевірок параметрів якості газу, протранспортованого на території Полтавської області ( в межах ліцензії діяльності товариства ) за   другу  декаду червня  2015 р. встановлено:

якість  природного газу відповідає умовам ГОСТ 5542-87, а саме:

– нижча теплотворна здатність –  8108 – 9502 ккал/м3;

– вміст метану –  79,611 – 92,043 об’ємних  відсотків;

– вміст азоту –  0,755 – 4,152 об’ємних  відсотків;

– вміст вуглекисню –  0,113 – 2,955 об’ємних  відсотків;

– вміст кисню –  0,004 – 0,047 об’ємних  відсотків;

– густина –  0,727 – 0,876 кг/м

Хроматографічний аналіз виконано на  хроматографах  «Хромос ГХ- 1000» та « Кристалл-2000м»  у виробничій лабораторії ПАТ «Полтавагаз».

Коментарі не дозволені.