Результати перевірок параметрів якості газу за другу декаду жовтня 2015р.

ПАТ «Полтавагаз»  повідомляє, що результатами перевірок параметрів якості газу, протранспортованого на території Полтавської області ( в межах ліцензії діяльності товариства ) за  другу декаду жовтня  2015 р. встановлено:

якість  природного газу відповідає умовам ГОСТ 5542-87 « Газы горючие природные для промышленного и коммунально-бытового назначения. Технические условия », а саме:

– нижча теплотворна здатність –   8211 – 9280 ккал/м3;

– вміст метану –   77,149 – 95,721 об’ємних  відсотків;

– вміст азоту –   0,686 –  4,848   об’ємних  відсотків;

– вміст вуглекисню –  0,141 – 1,149  об’ємних  відсотків;

– вміст кисню –   0,003 – 0,010  об’ємних  відсотків;

– густина –   0,702  –  0,857 кг/м

Хроматографічний аналіз виконано на  хроматографі « Кристалл-2000м»  у виробничій лабораторії  ПАТ «Полтавагаз».

Коментарі не дозволені.