Результати перевірки фізико-хімічних показників природного газу за другу декаду січня 2016р.

ПАТ «Полтавагаз» повідомляє про результати перевірки фізико-хімічних показників природного газу за  другу декаду  січня   2016р.

 

                                                         ПРОТОКОЛ

                  визначення фізико-хімічних показників  природного газу

Дата  відбору  проби:  12.01.2016

Місце  відбору  проби:      ГРС Терешки  Диканського ЛВУМГ

Методика виконання вимірювання: ДСТУ ISO 6974 – 4 :2007 «Природний газ. Визначення складу із заданою невизначеністю методом газової хроматографії. Частина 4. Визначення азоту, вуглекислого газу і вуглеводнів від С1 до С5 та С6+ для лабораторного потокового процесу з використанням трьох колонок» та  ДСТУ ISO 6976 « Природний газ. Обчислення теплоти згоряння, густини, відносної густини і числа Воббе на основі компонентного складу»

Дата проведення аналізу:    13.01.2016

Результати  аналізу  газу  при  стандартних  умовах:

 

       Компонентний склад, найменування фізико-хімічних показників газу    Одиниці   вимірювань   Фактичні результати

аналізу газу

Компонентний склад:    
 – Метан

мольний  %

90,978

 – Етан

мольний  %

3,600

 – Пропан

мольний  %

0,991

 – Н-бутан

мольний  %

0,142

 – І-бутан

мольний  %

0,225

 – Н-пентан

мольний  %

0,004

 – І- пентан

мольний  %

0,066

 – Нео-пентан

мольний  %

0,053

 – Гексани  +  вищі

мольний  %

0,043

 – Азот

мольний  %

3,503

 – Диоксид  вуглецю

мольний  %

0,391

 – Кисень

мольний  %

0,004

   Густина  хроматографічна

кг/м3

0,734

   Теплота  згорання  нижча

ккал/м3

 МДж/м3

8131

34,05

   Число  Воббе  вище

ккал/м3

         МДж/м3

11544

48,34

Сірководень

г/м3

менше 0,001

Меркаптанова  сірка

г/м3

менше 0,001

Механічні  домішки

г/м3

відсутні

Температура точки роси

° С

        –

Хроматографічний аналіз виконано виробничою лабораторією ПАТ «Полтавагаз»,

свідоцтво про атестацію № 163-15 від 24.11.15 р. чинне до 31.12.18 р.                                                       

                                                        

 

 

 

 

                                                         ПРОТОКОЛ

                  визначення фізико-хімічних показників  природного газу

Дата  відбору  проби:  12.01.2016

Місце  відбору  проби:   ГРП № 82 м. Полтава   ГРС Полтава-1  Кременчуцького  ЛВУМГ

Методика виконання вимірювання: ДСТУ ISO 6974 – 4 :2007 «Природний газ. Визначення складу із заданою невизначеністю методом газової хроматографії. Частина 4. Визначення азоту, вуглекислого газу і вуглеводнів від С1 до С5 та С6+ для лабораторного потокового процесу з використанням трьох колонок» та  ДСТУ ISO 6976 « Природний газ. Обчислення теплоти згоряння, густини, відносної густини і числа Воббе на основі компонентного складу»

Дата проведення аналізу:    13.01.2016

Результати  аналізу  газу  при  стандартних  умовах:

 

       Компонентний склад, найменування фізико-хімічних показників газу    Одиниці   вимірювань   Фактичні результати

аналізу газу

Компонентний склад:    
 – Метан

мольний  %

91,731

 – Етан

мольний  %

4,088

 – Пропан

мольний  %

1,007

 – Н-бутан

мольний  %

0,125

 – І-бутан

мольний  %

0,194

 – Н-пентан

мольний  %

0,003

 – І- пентан

мольний  %

0,049

 – Нео-пентан

мольний  %

0,039

 – Гексани  +  вищі

мольний  %

0,065

 – Азот

мольний  %

1,770

 – Диоксид  вуглецю

мольний  %

0,913

 – Кисень

мольний  %

0,24

   Густина  хроматографічна

кг/м3

0,733

   Теплота  згорання  нижча

ккал/м3

 МДж/м3

8248

34,537

   Число  Воббе  вище

ккал/м3

         МДж/м3

11712

49,046

Сірководень

г/м3

менше 0,001

Меркаптанова  сірка

г/м3

менше 0,001

Механічні  домішки

г/м3

відсутні

Температура точки роси

° С

        –

Хроматографічний аналіз виконано виробничою лабораторією ПАТ «Полтавагаз»,

свідоцтво про атестацію № 163-15 від 24.11.15 р. чинне до 31.12.18 р.                                                       

                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         ПРОТОКОЛ

                  визначення фізико-хімічних показників  природного газу

Дата  відбору  проби:  12.01.2016

Місце  відбору  проби:      ГРС Ковалівка  Диканського ЛВУМГ

Методика виконання вимірювання: ДСТУ ISO 6974 – 4 :2007 «Природний газ. Визначення складу із заданою невизначеністю методом газової хроматографії. Частина 4. Визначення азоту, вуглекислого газу і вуглеводнів від С1 до С5 та С6+ для лабораторного потокового процесу з використанням трьох колонок» та  ДСТУ ISO 6976 « Природний газ. Обчислення теплоти згоряння, густини, відносної густини і числа Воббе на основі компонентного складу»

Дата проведення аналізу:    13.01.2016

Результати  аналізу  газу  при  стандартних  умовах:

 

       Компонентний склад, найменування фізико-хімічних показників газу    Одиниці   вимірювань   Фактичні результати

аналізу газу

Компонентний склад:    
 – Метан

мольний  %

89,741

 – Етан

мольний  %

3,745

 – Пропан

мольний  %

1,108

 – Н-бутан

мольний  %

0,148

 – І-бутан

мольний  %

0,242

 – Н-пентан

мольний  %

0,004

 – І- пентан

мольний  %

0,065

 – Нео-пентан

мольний  %

0,053

 – Гексани  +  вищі

мольний  %

0,047

 – Азот

мольний  %

4,315

 – Диоксид  вуглецю

мольний  %

0,524

 – Кисень

мольний  %

0,007

   Густина  хроматографічна

кг/м3

0,742

   Теплота  згорання  нижча

ккал/м3

 МДж/м3

8084

33,85

   Число  Воббе  вище

ккал/м3

         МДж/м3

11411

47,785

Сірководень

г/м3

менше 0,001

Меркаптанова  сірка

г/м3

менше 0,001

Механічні  домішки

г/м3

відсутні

Температура точки роси

° С

        –

Хроматографічний аналіз виконано виробничою лабораторією ПАТ «Полтавагаз»,

свідоцтво про атестацію № 163-15 від 24.11.15 р. чинне до 31.12.18 р.                                                       

                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         ПРОТОКОЛ

                  визначення фізико-хімічних показників  природного газу

Дата  відбору  проби:  12.01.2016

Місце  відбору  проби:      ГРС Божково   Диканського ЛВУМГ

Методика виконання вимірювання: ДСТУ ISO 6974 – 4 :2007 «Природний газ. Визначення складу із заданою невизначеністю методом газової хроматографії. Частина 4. Визначення азоту, вуглекислого газу і вуглеводнів від С1 до С5 та С6+ для лабораторного потокового процесу з використанням трьох колонок» та  ДСТУ ISO 6976 « Природний газ. Обчислення теплоти згоряння, густини, відносної густини і числа Воббе на основі компонентного складу»

Дата проведення аналізу:    13.01.2016

Результати  аналізу  газу  при  стандартних  умовах:

 

       Компонентний склад, найменування фізико-хімічних показників газу    Одиниці   вимірювань   Фактичні результати

аналізу газу

Компонентний склад:    
 – Метан

мольний  %

90,632

 – Етан

мольний  %

3,823

 – Пропан

мольний  %

1,169

 – Н-бутан

мольний  %

0,153

 – І-бутан

мольний  %

0,250

 – Н-пентан

мольний  %

0,004

 – І- пентан

мольний  %

0,067

 – Нео-пентан

мольний  %

0,054

 – Гексани  +  вищі

мольний  %

0,049

 – Азот

мольний  %

3,359

 – Диоксид  вуглецю

мольний  %

0,439

 – Кисень

мольний  %

0,002

   Густина  хроматографічна

кг/м3

0,738

   Теплота  згорання  нижча

ккал/м3

 МДж/м3

8184

34,27

   Число  Воббе  вище

ккал/м3

         МДж/м3

11585

48,513

Сірководень

г/м3

менше 0,001

Меркаптанова  сірка

г/м3

менше 0,001

Механічні  домішки

г/м3

відсутні

Температура точки роси

° С

        –

Хроматографічний аналіз виконано виробничою лабораторією ПАТ «Полтавагаз»,

свідоцтво про атестацію № 163-15 від 24.11.15 р. чинне до 31.12.18 р.                                                       

                                                        

 

 

 

 

 

 

Коментарі не дозволені.