Результати перевірки фізико-хімічних показників природного газу за третю декаду січня 2016р.

ПАТ «Полтавагаз» повідомляє про результати перевірки фізико-хімічних показників природного газу за  третю декаду  січня   2016р.

 

                                                         ПРОТОКОЛ

                  визначення фізико-хімічних показників  природного газу

Дата  відбору  проби:  28.01.2016

Місце  відбору  проби:      ГРС Ваці  НГВУ «Полтаванафтогаз»

Методика виконання вимірювання: ДСТУ ISO 6974 – 4 :2007 «Природний газ. Визначення складу із заданою невизначеністю методом газової хроматографії. Частина 4. Визначення азоту, вуглекислого газу і вуглеводнів від С1 до С5 та С6+ для лабораторного потокового процесу з використанням трьох колонок» та  ДСТУ ISO 6976 « Природний газ. Обчислення теплоти згоряння, густини, відносної густини і числа Воббе на основі компонентного складу»

Дата проведення аналізу:    29.01.2016

Результати  аналізу  газу  при  стандартних  умовах:

 

       Компонентний склад, найменування фізико-хімічних показників газу    Одиниці   вимірювань   Фактичні результати

аналізу газу

Компонентний склад:    
 – Метан

мольний  %

91,471

 – Етан

мольний  %

4,276

 – Пропан

мольний  %

1,298

 – Н-бутан

мольний  %

0,168

 – І-бутан

мольний  %

0,322

 – Н-пентан

мольний  %

0,004

 – І- пентан

мольний  %

0,088

 – Нео-пентан

мольний  %

0,087

 – Гексани  +  вищі

мольний  %

0,116

 – Азот

мольний  %

1,361

 – Диоксид  вуглецю

мольний  %

0,806

 – Кисень

мольний  %

0,001

   Густина  хроматографічна

кг/м3

0,741

   Теплота  згорання  нижча

ккал/м3

 МДж/м3

8410

35,216

   Число  Воббе  вище

ккал/м3

         МДж/м3

11874

49,722

Сірководень

г/м3

менше 0,001

Меркаптанова  сірка

г/м3

менше 0,001

Механічні  домішки

г/м3

відсутні

Температура точки роси

° С

        –

Хроматографічний аналіз виконано виробничою лабораторією ПАТ «Полтавагаз»,

свідоцтво про атестацію № 163-15 від 24.11.15 р. чинне до 31.12.18 р.                                                       

                                                        

 

 

 

 

                                                         ПРОТОКОЛ

                  визначення фізико-хімічних показників  природного газу

Дата  відбору  проби:  28.01.2016

Місце  відбору  проби:     ГРС Полтава-1  ( с. Івашки)  Кременчуцького  ЛВУМГ

Методика виконання вимірювання: ДСТУ ISO 6974 – 4 :2007 «Природний газ. Визначення складу із заданою невизначеністю методом газової хроматографії. Частина 4. Визначення азоту, вуглекислого газу і вуглеводнів від С1 до С5 та С6+ для лабораторного потокового процесу з використанням трьох колонок» та  ДСТУ ISO 6976 « Природний газ. Обчислення теплоти згоряння, густини, відносної густини і числа Воббе на основі компонентного складу»

Дата проведення аналізу:    29.01.2016

Результати  аналізу  газу  при  стандартних  умовах:

 

       Компонентний склад, найменування фізико-хімічних показників газу    Одиниці   вимірювань   Фактичні результати

аналізу газу

Компонентний склад:    
 – Метан

мольний  %

92,056

 – Етан

мольний  %

3,985

 – Пропан

мольний  %

0,962

 – Н-бутан

мольний  %

0,119

 – І-бутан

мольний  %

0,176

 – Н-пентан

мольний  %

0,003

 – І- пентан

мольний  %

0,046

 – Нео-пентан

мольний  %

0,036

 – Гексани  +  вищі

мольний  %

0,042

 – Азот

мольний  %

1,729

 – Диоксид  вуглецю

мольний  %

0,841

 – Кисень

мольний  %

0,003

   Густина  хроматографічна

кг/м3

0,730

   Теплота  згорання  нижча

ккал/м3

 МДж/м3

8235

34,485

   Число  Воббе  вище

ккал/м3

         МДж/м3

11723

49,089

Сірководень

г/м3

менше 0,001

Меркаптанова  сірка

г/м3

менше 0,001

Механічні  домішки

г/м3

відсутні

Температура точки роси

° С

        –

Хроматографічний аналіз виконано виробничою лабораторією ПАТ «Полтавагаз»,

свідоцтво про атестацію № 163-15 від 24.11.15 р. чинне до 31.12.18 р.                                                       

                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         ПРОТОКОЛ

                  визначення фізико-хімічних показників  природного газу

Дата  відбору  проби:  27.01.2016

Місце  відбору  проби:      УКПГ Копили  ГПУ « Полтавагазвидобування»

Методика виконання вимірювання: ДСТУ ISO 6974 – 4 :2007 «Природний газ. Визначення складу із заданою невизначеністю методом газової хроматографії. Частина 4. Визначення азоту, вуглекислого газу і вуглеводнів від С1 до С5 та С6+ для лабораторного потокового процесу з використанням трьох колонок» та  ДСТУ ISO 6976 « Природний газ. Обчислення теплоти згоряння, густини, відносної густини і числа Воббе на основі компонентного складу»

Дата проведення аналізу:    27.01.2016

Результати  аналізу  газу  при  стандартних  умовах:

 

       Компонентний склад, найменування фізико-хімічних показників газу    Одиниці   вимірювань   Фактичні результати

аналізу газу

Компонентний склад:    
 – Метан

мольний  %

91,416

 – Етан

мольний  %

3,503

 – Пропан

мольний  %

1,110

 – Н-бутан

мольний  %

0,140

 – І-бутан

мольний  %

0,224

 – Н-пентан

мольний  %

0,003

 – І- пентан

мольний  %

0,053

 – Нео-пентан

мольний  %

0,046

 – Гексани  +  вищі

мольний  %

0,180

 – Азот

мольний  %

3,182

 – Диоксид  вуглецю

мольний  %

0,143

 – Кисень

мольний  %

0,001

   Густина  хроматографічна

кг/м3

0,733

   Теплота  згорання  нижча

ккал/м3

 МДж/м3

8222

34,430

   Число  Воббе  вище

ккал/м3

         МДж/м3

11673

48,881

Сірководень

г/м3

менше 0,001

Меркаптанова  сірка

г/м3

менше 0,001

Механічні  домішки

г/м3

відсутні

Температура точки роси

° С

        –

Хроматографічний аналіз виконано виробничою лабораторією ПАТ «Полтавагаз»,

свідоцтво про атестацію № 163-15 від 24.11.15 р. чинне до 31.12.18 р.                                                       

                                                        

 

 

 

 

 

 

 

                                                         ПРОТОКОЛ

                  визначення фізико-хімічних показників  природного газу

Дата  відбору  проби:  28.01.2016

Місце  відбору  проби:     ГРС Полтава-2  ( с. Гожули) Кременчуцького  ЛВУМГ

Методика виконання вимірювання: ДСТУ ISO 6974 – 4 :2007 «Природний газ. Визначення складу із заданою невизначеністю методом газової хроматографії. Частина 4. Визначення азоту, вуглекислого газу і вуглеводнів від С1 до С5 та С6+ для лабораторного потокового процесу з використанням трьох колонок» та  ДСТУ ISO 6976 « Природний газ. Обчислення теплоти згоряння, густини, відносної густини і числа Воббе на основі компонентного складу»

Дата проведення аналізу:    29.01.2016

Результати  аналізу  газу  при  стандартних  умовах:

 

       Компонентний склад, найменування фізико-хімічних показників газу    Одиниці   вимірювань   Фактичні результати

аналізу газу

Компонентний склад:    
 – Метан

мольний  %

92,039

 – Етан

мольний  %

3,972

 – Пропан

мольний  %

0,955

 – Н-бутан

мольний  %

0,119

 – І-бутан

мольний  %

0,175

 – Н-пентан

мольний  %

0,003

 – І- пентан

мольний  %

0,047

 – Нео-пентан

мольний  %

0,037

 – Гексани  +  вищі

мольний  %

0,051

 – Азот

мольний  %

1,713

 – Диоксид  вуглецю

мольний  %

0,885

 – Кисень

мольний  %

0,002

   Густина  хроматографічна

кг/м3

0,730

   Теплота  згорання  нижча

ккал/м3

 МДж/м3

8235

34,482

   Число  Воббе  вище

ккал/м3

         МДж/м3

11717

49,065

Сірководень

г/м3

менше 0,001

Меркаптанова  сірка

г/м3

менше 0,001

Механічні  домішки

г/м3

відсутні

Температура точки роси

° С

        –

Хроматографічний аналіз виконано виробничою лабораторією ПАТ «Полтавагаз»,

свідоцтво про атестацію № 163-15 від 24.11.15 р. чинне до 31.12.18 р.                                                       

                                                        

 

 

 

Коментарі не дозволені.