Результати перевірок параметрів якості газу за першу декаду березня 2016р.

ПАТ «Полтавагаз»  повідомляє, що результатами перевірок параметрів якості газу, протранспортованого на території Полтавської області ( в межах ліцензії діяльності товариства ) за  першу декаду  березня 2016 р. встановлено:

якість  природного газу відповідає умовам ГОСТ 5542-87 « Газы горючие природные для промышленного и коммунально-бытового назначения. Технические условия », а саме:

– нижча теплотворна здатність –  8094 – 8613 ккал/м3

                                                                                         ( 33,895 – 36,066 МДж/м3);

– вміст метану –  87,520 – 93,285  мольних  відсотків;

– вміст азоту –     2,116 –4,139     мольних  відсотків;

– вміст вуглекисню –  0,116 –1,772 мольних  відсотків;

– вміст кисню –   0,001 – 0,003  мольних  відсотків;

– густина –  0,716 – 0,777 кг/м

Хроматографічний аналіз виконано на  хроматографах  «Хромос ГХ- 1000»  у виробничій лабораторії  ПАТ «Полтавагаз».

 

 

 

Коментарі не дозволені.