Результати перевірок параметрів якості газу за першу декаду грудня 2016р

ПАТ «Полтавагаз»  повідомляє, що результатами перевірок параметрів якості газу, протранспортованого на території Полтавської області ( в межах ліцензії діяльності товариства ) за  першу декаду грудня  2016 р. встановлено:

якість  природного газу відповідає умовам ГОСТ 5542-87 « Газы горючие природные для промышленного и коммунально-бытового назначения. Технические условия », а саме:

- нижча теплотворна здатність –  8098 –   8663 ккал/м3

                                                                                         ( 37,592– 36,279 МДж/м3);

- вміст метану –  84,119 – 93,175  мольних  відсотків;

- вміст азоту –     0,893 –4,470     мольних  відсотків;

- вміст вуглекисню –  0,211 –5,403 мольних  відсотків;

- вміст кисню –   0,004 – 0,005  мольних  відсотків;

- густина –           0,727 – 0,824 кг/м

Хроматографічний аналіз виконано на  хроматографах  «Хромос ГХ- 1000»  у виробничій лабораторії  ПАТ «Полтавагаз».

Коментарі не дозволені.