Результати перевірки фізико-хімічних показників природного газу за третю декаду грудня 2016 р.

ПАТ «Полтавагаз» повідомляє про результати перевірки фізико-хімічних показників природного газу за  третю декаду  грудня   2016р.

 

 

                                                         ПРОТОКОЛ

                  визначення фізико-хімічних показників  природного газу

Дата  відбору  проби:               28. 12. 2016

Місце  відбору  проби:      УКПГ Копили  ГПУ « Полтавагазвидобування»

Методика виконання вимірювання: ДСТУ ISO 6974 – 4 :2007 «Природний газ. Визначення складу із заданою невизначеністю методом газової хроматографії. Частина 4. Визначення азоту, вуглекислого газу і вуглеводнів від С1 до С5 та С6+ для лабораторного потокового процесу з використанням трьох колонок» та  ДСТУ ISO 6976 « Природний газ. Обчислення теплоти згоряння, густини, відносної густини і числа Воббе на основі компонентного складу»

Дата проведення аналізу:           28.12.2016

Результати  аналізу  газу  при  стандартних  умовах:

 

       Компонентний склад, найменування фізико-хімічних показників газу    Одиниці   вимірювань   Фактичні результатианалізу газу
Компонентний склад:
 - Метан

мольний  %

91,293

 - Етан

мольний  %

3,468

 - Пропан

мольний  %

1,139

 - І-бутан

мольний  %

0,164

 - Н-бутан

мольний  %

0,281

 - Нео-пентан

мольний  %

0,004

 - І-пентан

мольний  %

0,089

 - Н-пентан

мольний  %

0,079

 - Гексани  +  вищі

мольний  %

0,256

 - Азот

мольний  %

3,081

 - Диоксид  вуглецю

мольний  %

0,144

 - Кисень

мольний  %

0,003

   Густина  хроматографічна

кг/м3

0,738

   Теплота  згорання  вища

ккал/м3

 МДж/м3

9178

38,435

   Теплота  згорання  нижча

ккал/м3

 МДж/м3

8287

34,702

   Число  Воббе  вище

ккал/м3

         МДж/м3

11723

49,091

Сірководень

г/м3

менше 0,001

Меркаптанова  сірка

г/м3

менше 0,001

Механічні  домішки

г/м3

відсутні

Температура точки роси

° С

        -

Хроматографічний аналіз виконано виробничою лабораторією ПАТ «Полтавагаз»,

свідоцтво про атестацію № 163-15 від 24.11.15 р. чинне до 31.12.18 р.                                                       

                                                        

 

 

                                                         ПРОТОКОЛ

                  визначення фізико-хімічних показників  природного газу

Дата  відбору  проби:  28.12.2016

Місце  відбору  проби:      ГРС Ваці   ГРС Ваці  НГВУ « Полтаванафтогаз»

Методика виконання вимірювання: ДСТУ ISO 6974 – 4 :2007 «Природний газ. Визначення складу із заданою невизначеністю методом газової хроматографії. Частина 4. Визначення азоту, вуглекислого газу і вуглеводнів від С1 до С5 та С6+ для лабораторного потокового процесу з використанням трьох колонок» та  ДСТУ ISO 6976 « Природний газ. Обчислення теплоти згоряння, густини, відносної густини і числа Воббе на основі компонентного складу»

Дата проведення аналізу:    28.12.2016

Результати  аналізу  газу  при  стандартних  умовах:

 

       Компонентний склад, найменування фізико-хімічних показників газу    Одиниці   вимірювань   Фактичні результатианалізу газу
Компонентний склад:
 - Метан

мольний  %

91,965

 - Етан

мольний  %

4,307

 - Пропан

мольний  %

1,314

 - І-бутан

мольний  %

0,157

 - Н-бутан

мольний  %

0,294

 - Нео-пентан

мольний  %

0,003

 - І-пентан

мольний  %

0,074

 - Н-пентан

мольний  %

0,077

 - Гексани  +  вищі

мольний  %

0,134

 - Азот

мольний  %

0,764

 - Диоксид  вуглецю

мольний  %

0,909

 - Кисень

мольний  %

0,002

   Густина  хроматографічна

кг/м3

0,739

   Теплота  згорання  вища

ккал/м3

 МДж/м3

9353

39,165

   Теплота  згорання  нижча

ккал/м3

 МДж/м3

8445

35,65

   Число  Воббе  вище

ккал/м3

         МДж/м3

11941

50,005

Сірководень

г/м3

менше 0,001

Меркаптанова  сірка

г/м3

менше 0,001

Механічні  домішки

г/м3

відсутні

Температура точки роси

° С

        -

Хроматографічний аналіз виконано виробничою лабораторією ПАТ «Полтавагаз»,

свідоцтво про атестацію № 163-15 від 24.11.15 р. чинне до 31.12.18 р.                                                       

                                                        

 

 

 

 

 

 

                                                         ПРОТОКОЛ

                  визначення фізико-хімічних показників  природного газу

Дата  відбору  проби:         28. 12. 2016

Місце  відбору  проби:      ГРС Полтава-1   Кременчуцьке ЛВУМГ

Методика виконання вимірювання: ДСТУ ISO 6974 – 4 :2007 «Природний газ. Визначення складу із заданою невизначеністю методом газової хроматографії. Частина 4. Визначення азоту, вуглекислого газу і вуглеводнів від С1 до С5 та С6+ для лабораторного потокового процесу з використанням трьох колонок» та  ДСТУ ISO 6976 « Природний газ. Обчислення теплоти згоряння, густини, відносної густини і числа Воббе на основі компонентного складу»

Дата проведення аналізу:           28.12.2016

Результати  аналізу  газу  при  стандартних  умовах:

 

       Компонентний склад, найменування фізико-хімічних показників газу    Одиниці   вимірювань   Фактичні результатианалізу газу
Компонентний склад:
 - Метан

мольний  %

91,848

 - Етан

мольний  %

4,114

 - Пропан

мольний  %

1,018

 - І-бутан

мольний  %

0,117

 - Н-бутан

мольний  %

0,182

 - Нео-пентан

мольний  %

0,003

 - І-пентан

мольний  %

0,045

 - Н-пентан

мольний  %

0,037

 - Гексани  +  вищі

мольний  %

0,059

 - Азот

мольний  %

1,624

 - Диоксид  вуглецю

мольний  %

0,945

 - Кисень

мольний  %

0,007

   Густина  хроматографічна

кг/м3

0,732

   Теплота  згорання  вища

ккал/м3

 МДж/м3

9147

38,304

   Теплота  згорання  нижча

ккал/м3

 МДж/м3

8256

34,573

   Число  Воббе  вище

ккал/м3

         МДж/м3

11730

49,119

Сірководень

г/м3

менше 0,001

Меркаптанова  сірка

г/м3

менше 0,001

Механічні  домішки

г/м3

відсутні

Температура точки роси

° С

        -

Хроматографічний аналіз виконано виробничою лабораторією ПАТ «Полтавагаз»,

свідоцтво про атестацію № 163-15 від 24.11.15 р. чинне до 31.12.18 р.                                                       

                                                        

 

 

 

 

 

 

 

Коментарі не дозволені.