Результати перевірок параметрів якості газу за грудень 2016 р.

ПАТ «Полтавагаз»  повідомляє, що результатами перевірок параметрів якості газу, протранспортованого на території Полтавської області ( в межах ліцензії діяльності товариства ) за  грудень  2016 р. встановлено:

якість  природного газу відповідає умовам ГОСТ 5542-87 « Газы горючие природные для промышленного и коммунально-бытового назначения. Технические условия », а саме:

- нижча теплотворна здатність –  8052 –  8663 ккал/м3

                                                                                         (  33,72 – 36,28 МДж/м3);

- вміст метану –  85,371 – 93,175  мольних  відсотків;

- вміст азоту –     0,575 –4,249  мольних  відсотків;

- вміст вуглекисню –  0,157 –3,526 мольних  відсотків;

- вміст кисню –   0,001 – 0,008  мольних  відсотків;

- густина –  0,698 – 0,824  кг/м

Хроматографічний аналіз виконано на  хроматографах  «Хромос ГХ- 1000»  у виробничій лабораторії  ПАТ «Полтавагаз».

Коментарі не дозволені.