Результати перевірок параметрів якості газу за першу декаду січня 2017р.

ПАТ «Полтавагаз»  повідомляє, що результатами перевірок параметрів якості газу, протранспортованого на території Полтавської області ( в межах ліцензії діяльності товариства ) за  першу декаду січня  2017 р. встановлено:

якість  природного газу відповідає умовам ГОСТ 5542-87 « Газы горючие природные для промышленного и коммунально-бытового назначения. Технические условия », а саме:

- нижча теплотворна здатність –  8248 –   8701 ккал/м3

                                                                                         ( 34,540– 36,435 МДж/м3);

- вміст метану –  86,900 – 91,818  мольних  відсотків;

- вміст азоту –     1,344 –1,732     мольних  відсотків;

- вміст вуглекисню –  0,908 –1,732 мольних  відсотків;

- вміст кисню –   0,001 – 0,002  мольних  відсотків;

- густина –           0,732 – 0,786 кг/м

Хроматографічний аналіз виконано на  хроматографах  «Хромос ГХ- 1000»  у виробничій лабораторії  ПАТ «Полтавагаз».

Коментарі не дозволені.