Результати перевірок параметрів якості газу за другу декаду січня 2017 р.

          ПАТ «Полтавагаз»  повідомляє, що результатами перевірок параметрів якості газу, протранспортованого на території Полтавської області ( в межах ліцензії діяльності товариства ) за  другу декаду січня  2017 р. встановлено:

якість  природного газу відповідає умовам ГОСТ 5542-87 « Газы горючие природные для промышленного и коммунально-бытового назначения. Технические условия », а саме:

– нижча теплотворна здатність –  8078 –   8602 ккал/м3

                                                                                         (33,826– 36,023 МДж/м3);

– вміст метану –  88,214 – 92,639  мольних  відсотків;

– вміст азоту –     0,492 –4,203     мольних  відсотків;

– вміст вуглекисню –  0,351– 3,362 мольних  відсотків;

– вміст кисню –   0,001 – 0,005  мольних  відсотків;

– густина –  0,730 – 0,781кг/м

Хроматографічний аналіз виконано на  хроматографах  «Хромос ГХ- 1000»  у виробничій лабораторії  ПАТ «Полтавагаз».

 

 

 

 

 

                                            Текст оголошення.

 

          ПАТ «Полтавагаз»  повідомляє, що результатами перевірок параметрів якості газу, протранспортованого на території Полтавської області ( в межах ліцензії діяльності товариства ) за  другу декаду січня  2017 р. встановлено:

          якість  природного газу відповідає умовам ГОСТ 5542-87 « Газы горючие природные для промышленного и коммунально-бытового назначения. Технические условия », а саме:

 – нижча теплотворна здатність –  8078 –   8602 ккал/м3

                                                                                         (33,826– 36,023 МДж/м3);

 – вміст метану –  88,21492,639  мольних  відсотків;

 – вміст азоту –     0,492 –4,203     мольних  відсотків;

 – вміст вуглекисню –  0,351– 3,362 мольних  відсотків;

 – вміст кисню –   0,001 – 0,005  мольних  відсотків;

 – густина –  0,730 – 0,781кг/м

        Хроматографічний аналіз виконано на  хроматографах  «Хромос ГХ- 1000»  у виробничій лабораторії  ПАТ «Полтавагаз».

 

 

 

Коментарі не дозволені.