Результати перевірок параметрів якості газу за третю декаду лютого 2017р.

ПАТ «Полтавагаз»  повідомляє, що результатами перевірок параметрів якості газу, протранспортованого на території Полтавської області ( в межах ліцензії діяльності товариства ) за  третю декаду лютого  2017 р. встановлено:

якість  природного газу відповідає умовам ГОСТ 5542-87 « Газы горючие природные для промышленного и коммунально-бытового назначения. Технические условия », а саме:

– нижча теплотворна здатність –  8213 –  8750 ккал/м3

                                                                                         (  34,394 – 36,643 МДж/м3);

– вища теплотворна здатність –  9099 –  9680 ккал/м3

                                                                                         (  38,101 – 40,536 МДж/м3);

– вміст метану –  88,807 – 93,161  мольних  відсотків;

– вміст азоту –     0,526 –2,572  мольних  відсотків;

– вміст вуглекисню –  0,146 –2,987 мольних  відсотків;

– вміст кисню –   0,002 – 0,013  мольних  відсотків;

– густина –  0,727 – 0,774  кг/м

Хроматографічний аналіз виконано на  хроматографах  «Хромос ГХ- 1000»  у виробничій лабораторії  ПАТ «Полтавагаз».

 

 

 

Коментарі не дозволені.