Результати перевірки фізико-хімічних показників природного газу за третю декаду березня 2017р.

ПАТ «Полтавагаз» повідомляє про результати перевірки фізико-хімічних показників природного газу за  третю декаду  березня   2017р.

 

 

                                                         ПРОТОКОЛ

                  визначення фізико-хімічних показників  природного газу

Дата  відбору  проби:               30. 03. 2017

Місце  відбору  проби:      УКПГ Копили  ГПУ « Полтавагазвидобування»

Методика виконання вимірювання: ДСТУ ISO 6974 – 4 :2007 «Природний газ. Визначення складу із заданою невизначеністю методом газової хроматографії. Частина 4. Визначення азоту, вуглекислого газу і вуглеводнів від С1 до С5 та С6+ для лабораторного потокового процесу з використанням трьох колонок» та  ДСТУ ISO 6976 « Природний газ. Обчислення теплоти згоряння, густини, відносної густини і числа Воббе на основі компонентного складу»

Дата проведення аналізу:    31.03.2017

Результати  аналізу  газу  при  стандартних  умовах:

 

       Компонентний склад, найменування фізико-хімічних показників газу    Одиниці   вимірювань   Фактичні результати

аналізу газу

Компонентний склад:    
 – Метан

мольний  %

90,933

 – Етан

мольний  %

3,712

 – Пропан

мольний  %

1,150

 – І-бутан

мольний  %

0,173

 – Н-бутан

мольний  %

0,299

 – Нео-пентан

мольний  %

0,005

 – І-пентан

мольний  %

0,098

 – Н-пентан

мольний  %

0,092

 – Гексани  +  вищі

мольний  %

0,264

 – Азот

мольний  %

3,098

 – Диоксид  вуглецю

мольний  %

0,169

 – Кисень

мольний  %

0,004

   Густина  хроматографічна

кг/м3

0,742

   Теплота  згорання  вища

ккал/м3

 МДж/м3

9207

38,556

   Теплота  згорання  нижча

ккал/м3

 МДж/м3

8314

34,816

   Число  Воббе  вище

ккал/м3

         МДж/м3

11734

49,136

Сірководень

г/м3

менше 0,001

Меркаптанова  сірка

г/м3

менше 0,001

Механічні  домішки

г/м3

відсутні

Хроматографічний аналіз виконано виробничою лабораторією ПАТ «Полтавагаз»,

свідоцтво про атестацію № 163-15 від 24.11.15 р. чинне до 31.12.18 р.                                                       

                                                        

 

 

                                                         ПРОТОКОЛ

                  визначення фізико-хімічних показників  природного газу

Дата  відбору  проби:         30. 03. 2017

Місце  відбору  проби:      ГРС Полтава-1   Кременчуцьке ЛВУМГ

Методика виконання вимірювання: ДСТУ ISO 6974 – 4 :2007 «Природний газ. Визначення складу із заданою невизначеністю методом газової хроматографії. Частина 4. Визначення азоту, вуглекислого газу і вуглеводнів від С1 до С5 та С6+ для лабораторного потокового процесу з використанням трьох колонок» та  ДСТУ ISO 6976 « Природний газ. Обчислення теплоти згоряння, густини, відносної густини і числа Воббе на основі компонентного складу»

Дата проведення аналізу:           31.03.2017

Результати  аналізу  газу  при  стандартних  умовах:

 

       Компонентний склад, найменування фізико-хімічних показників газу    Одиниці   вимірювань   Фактичні результати

аналізу газу

Компонентний склад:    
 – Метан

мольний  %

90,414

 – Етан

мольний  %

4,768

 – Пропан

мольний  %

1,182

 – І-бутан

мольний  %

0,129

 – Н-бутан

мольний  %

0,207

 – Нео-пентан

мольний  %

0,004

 – І-пентан

мольний  %

0,054

 – Н-пентан

мольний  %

0,045

 – Гексани  +  вищі

мольний  %

0,076

 – Азот

мольний  %

1,995

 – Диоксид  вуглецю

мольний  %

1,117

 – Кисень

мольний  %

0,008

   Густина  хроматографічна

кг/м3

0,744

   Теплота  згорання  вища

ккал/м3

 МДж/м3

9182

38,450

   Теплота  згорання  нижча

ккал/м3

 МДж/м3

8290

34,716

   Число  Воббе  вище

ккал/м3

         МДж/м3

11685

48,934

Сірководень

г/м3

менше 0,001

Меркаптанова  сірка

г/м3

менше 0,001

Механічні  домішки

г/м3

відсутні

Хроматографічний аналіз виконано виробничою лабораторією ПАТ «Полтавагаз»,

свідоцтво про атестацію № 163-15 від 24.11.15 р. чинне до 31.12.18 р.                                                       

                                                        

 

 

 

 

 

 

Коментарі не дозволені.