Результати перевірок параметрів якості газу за першу декаду липня 2017 р.

ПАТ «Полтавагаз»  повідомляє, що результатами перевірок параметрів якості газу, протранспортованого на території Полтавської області ( в межах ліцензії діяльності товариства ) за  першу декаду  липня 2017 р. встановлено:

якість  природного газу відповідає умовам ГОСТ 5542-87 « Газы горючие природные для промышленного и коммунально-бытового назначения. Технические условия », а саме:

- вища теплотворна здатність – 8960 –  9536 ккал/м3

                                                                                         (37,521– 39,935 МДж/м3);

- нижча теплотворна здатність –  8089 -   8618 ккал/м3

                                                                                         (33,873– 36,09 МДж/м3);

 

- вміст метану –  87,605 – 91,202  мольних  відсотків;

- вміст азоту –     0,494 –4,634     мольних  відсотків;

- вміст вуглекисню –  0,505– 3,427 мольних  відсотків;

- вміст кисню –   0,002 – 0,034  мольних  відсотків;

- густина –  0,745 – 0,782 кг/м

Хроматографічний аналіз виконано на  хроматографах  «Хромос ГХ- 1000»  у виробничій лабораторії  ПАТ «Полтавагаз».

 

 

 

Коментарі не дозволені.