Результати перевірки фізико-хімічних показників природного газу за третю декаду липня 2017р.

ПАТ «Полтавагаз» повідомляє про результати перевірки фізико-хімічних показників природного газу за  третю декаду  липня   2017р.

 

 

                                                         ПРОТОКОЛ

                  визначення фізико-хімічних показників  природного газу

Дата  відбору  проби:          27. 07. 2017

Місце  відбору  проби:      УКПГ Копили  ГПУ « Полтавагазвидобування»

Методика виконання вимірювання: ДСТУ ISO 6974 – 4 :2007 «Природний газ. Визначення складу із заданою невизначеністю методом газової хроматографії. Частина 4. Визначення азоту, вуглекислого газу і вуглеводнів від С1 до С5 та С6+ для лабораторного потокового процесу з використанням трьох колонок» та  ДСТУ ISO 6976 « Природний газ. Обчислення теплоти згоряння, густини, відносної густини і числа Воббе на основі компонентного складу»

Дата проведення аналізу:   27.07.2017

Результати  аналізу  газу  при  стандартних  умовах:

 

       Компонентний склад, найменування фізико-хімічних показників газу    Одиниці   вимірювань   Фактичні результати

аналізу газу

Компонентний склад:    
 - Метан

мольний  %

90,993

 - Етан

мольний  %

3,651

 - Пропан

мольний  %

1,148

 - І-бутан

мольний  %

0,167

 - Н-бутан

мольний  %

0,289

 - Нео-пентан

мольний  %

0,005

 - І-пентан

мольний  %

0,090

 - Н-пентан

мольний  %

0,082

 - Гексани  +  вищі

мольний  %

0,238

 - Азот

мольний  %

3,179

 - Диоксид  вуглецю

мольний  %

0,156

 - Кисень

мольний  %

0,003

   Густина  хроматографічна

кг/м3

0,740

   Теплота  згорання  вища

ккал/м3

 МДж/м3

9179

38,440

   Теплота  згорання  нижча

ккал/м3

 МДж/м3

8288

34,709

   Число  Воббе  вище

ккал/м3

         МДж/м3

11712

49,044

Сірководень

г/м3

менше 0,001

Меркаптанова  сірка

г/м3

менше 0,001

Механічні  домішки

г/м3

відсутні

Хроматографічний аналіз виконано виробничою лабораторією ПАТ «Полтавагаз»,

свідоцтво про атестацію № 163-15 від 24.11.15 р. чинне до 31.12.18 р.                                                       

                                                        

 

 

                                                         ПРОТОКОЛ

                  визначення фізико-хімічних показників  природного газу

Дата  відбору  проби:         27.07. 2017

Місце  відбору  проби:      ГРС Полтава-1   Кременчуцьке ЛВУМГ

Методика виконання вимірювання: ДСТУ ISO 6974 – 4 :2007 «Природний газ. Визначення складу із заданою невизначеністю методом газової хроматографії. Частина 4. Визначення азоту, вуглекислого газу і вуглеводнів від С1 до С5 та С6+ для лабораторного потокового процесу з використанням трьох колонок» та  ДСТУ ISO 6976 « Природний газ. Обчислення теплоти згоряння, густини, відносної густини і числа Воббе на основі компонентного складу»

Дата проведення аналізу:           27.07.2017

Результати  аналізу  газу  при  стандартних  умовах:

 

       Компонентний склад, найменування фізико-хімічних показників газу    Одиниці   вимірювань   Фактичні результати

аналізу газу

Компонентний склад:    
 - Метан

мольний  %

87,611

 - Етан

мольний  %

5,887

 - Пропан

мольний  %

2,625

 - І-бутан

мольний  %

0,265

 - Н-бутан

мольний  %

0,594

 - Нео-пентан

мольний  %

0,005

 - І-пентан

мольний  %

0,113

 - Н-пентан

мольний  %

0,108

 - Гексани  +  вищі

мольний  %

0,119

 - Азот

мольний  %

1,289

 - Диоксид  вуглецю

мольний  %

1,381

 - Кисень

мольний  %

0,003

   Густина  хроматографічна

кг/м3

0,780

   Теплота  згорання  вища

ккал/м3

 МДж/м3

9640

40,37

   Теплота  згорання  нижча

ккал/м3

 МДж/м3

8716

36,50

   Число  Воббе  вище

ккал/м3

         МДж/м3

11978

50,159

Сірководень

г/м3

менше 0,001

Меркаптанова  сірка

г/м3

менше 0,001

Механічні  домішки

г/м3

відсутні

Хроматографічний аналіз виконано виробничою лабораторією ПАТ «Полтавагаз»,

свідоцтво про атестацію № 163-15 від 24.11.15 р. чинне до 31.12.18 р.                                                       

                                                        

 

 

 

 

 

 

Коментарі не дозволені.