Результати перевірок параметрів якості газу за третю декаду липня 2017р.

ПАТ «Полтавагаз»  повідомляє, що результатами перевірок параметрів якості газу, протранспортованого на території Полтавської області ( в межах ліцензії діяльності товариства ) за  третю декаду липня  2017 р. встановлено:

якість  природного газу відповідає умовам ГОСТ 5542-87 « Газы горючие природные для промышленного и коммунально-бытового назначения. Технические условия », а саме:

- нижча теплотворна здатність –  8093 –  9422 ккал/м3

                                                                                         (  33,89 – 39,45 МДж/м3);

- вища теплотворна здатність –  8964 -  10390 ккал/м3

                                                                                         (  37,54 – 43,51 МДж/м3);

- вміст метану –  78,180 – 91,063  мольних  відсотків;

- вміст азоту –     1,293 –4,709  мольних  відсотків;

- вміст вуглекисню –  0,157 –1,499 мольних  відсотків;

- вміст кисню –   0,002 – 0,010  мольних  відсотків;

- густина –  0,738 – 0,832  кг/м

Хроматографічний аналіз виконано на  хроматографах  «Хромос ГХ- 1000»  у виробничій лабораторії  ПАТ «Полтавагаз».

 

Коментарі не дозволені.