Результати перевірок параметрів якості газу за першу декаду вересня 2017р.

ПАТ «Полтавагаз»  повідомляє, що результатами перевірок параметрів якості газу, протранспортованого на території Полтавської області ( в межах ліцензії діяльності товариства ) за  першу декаду  вересня 2017 р. встановлено:

якість  природного газу відповідає умовам ГОСТ 5542-87 « Газы горючие природные для промышленного и коммунально-бытового назначения. Технические условия », а саме:

- вища теплотворна здатність – 8931 –  9313 ккал/м3

                                                                                         (37,39– 39,13 МДж/м3);

- нижча теплотворна здатність –  8062 -   8437 ккал/м3

                                                                                         (33,75– 35,33 МДж/м3);

 

- вміст метану –  89,742 – 92,461  мольних  відсотків;

- вміст азоту –     0,385– 4,645 мольних  відсотків;

- вміст вуглекисню –  0,105– 2,679 мольних  відсотків;

- вміст кисню –   0,002 – 0,011  мольних  відсотків;

- густина –  0,734 – 0,763 кг/м

Хроматографічний аналіз виконано на  хроматографах  «Хромос ГХ- 1000»  у виробничій лабораторії  ПАТ «Полтавагаз».

Коментарі не дозволені.