Результати перевірки фізико-хімічних показників природного газу за третю декаду вересня 2017р.

ПАТ «Полтавагаз» повідомляє про результати перевірки фізико-хімічних показників природного газу за  третю декаду  вересня   2017р.

 

 

                                                         ПРОТОКОЛ

                  визначення фізико-хімічних показників  природного газу

Дата  відбору  проби:          27. 09. 2017

Місце  відбору  проби:      УКПГ Копили  ГПУ « Полтавагазвидобування»

Методика виконання вимірювання: ДСТУ ISO 6974 – 4 :2007 «Природний газ. Визначення складу із заданою невизначеністю методом газової хроматографії. Частина 4. Визначення азоту, вуглекислого газу і вуглеводнів від С1 до С5 та С6+ для лабораторного потокового процесу з використанням трьох колонок» та  ДСТУ ISO 6976 « Природний газ. Обчислення теплоти згоряння, густини, відносної густини і числа Воббе на основі компонентного складу»

Дата проведення аналізу:   28.09.2017

Результати  аналізу  газу  при  стандартних  умовах:

 

       Компонентний склад, найменування фізико-хімічних показників газу    Одиниці   вимірювань   Фактичні результати

аналізу газу

Компонентний склад:    
 - Метан

мольний  %

90,828

 - Етан

мольний  %

3,714

 - Пропан

мольний  %

1,190

 - І-бутан

мольний  %

0,174

 - Н-бутан

мольний  %

0,305

 - Нео-пентан

мольний  %

0,005

 - І-пентан

мольний  %

0,097

 - Н-пентан

мольний  %

0,087

 - Гексани  +  вищі

мольний  %

0,273

 - Азот

мольний  %

3,160

 - Диоксид  вуглецю

мольний  %

0,165

 - Кисень

мольний  %

0,002

   Густина  хроматографічна

кг/м3

0,743

   Теплота  згорання  вища

ккал/м3

 МДж/м3

9210

38,566

   Теплота  згорання  нижча

ккал/м3

 МДж/м3

8317

34,826

   Число  Воббе  вище

ккал/м3

         МДж/м3

11730

49,120

Сірководень

г/м3

менше 0,001

Меркаптанова  сірка

г/м3

менше 0,001

Механічні  домішки

г/м3

відсутні

Хроматографічний аналіз виконано виробничою лабораторією ПАТ «Полтавагаз»,

свідоцтво про атестацію № 163-15 від 24.11.15 р. чинне до 31.12.18 р.                                                       

                                                        

 

 

                                                         ПРОТОКОЛ

                  визначення фізико-хімічних показників  природного газу

Дата  відбору  проби:        26.09. 2017

Місце  відбору  проби:  ГРП № 32 пров. Шевченка  ГРС Полтава-1 Кременчуцьке ЛВУМГ

Методика виконання вимірювання: ДСТУ ISO 6974 – 4 :2007 «Природний газ. Визначення складу із заданою невизначеністю методом газової хроматографії. Частина 4. Визначення азоту, вуглекислого газу і вуглеводнів від С1 до С5 та С6+ для лабораторного потокового процесу з використанням трьох колонок» та  ДСТУ ISO 6976 « Природний газ. Обчислення теплоти згоряння, густини, відносної густини і числа Воббе на основі компонентного складу»

Дата проведення аналізу:   26.09.2017

Результати  аналізу  газу  при  стандартних  умовах:

 

       Компонентний склад, найменування фізико-хімічних показників газу    Одиниці   вимірювань   Фактичні результати

аналізу газу

Компонентний склад:    
 - Метан

мольний  %

90,086

 - Етан

мольний  %

4,858

 - Пропан

мольний  %

1,394

 - І-бутан

мольний  %

0,152

 - Н-бутан

мольний  %

0,288

 - Нео-пентан

мольний  %

0,004

 - І-пентан

мольний  %

0,071

 - Н-пентан

мольний  %

0,069

 - Гексани  +  вищі

мольний  %

0,170

 - Азот

мольний  %

1,685

 - Диоксид  вуглецю

мольний  %

1,214

 - Кисень

мольний  %

0,006

   Густина  хроматографічна

кг/м3

0,752

   Теплота  згорання  вища

ккал/м3

 МДж/м3

9298

38,938

   Теплота  згорання  нижча

ккал/м3

 МДж/м3

8398

35,168

   Число  Воббе  вище

ккал/м3

         МДж/м3

11769

49,284

Сірководень

г/м3

менше 0,001

Меркаптанова  сірка

г/м3

менше 0,001

Механічні  домішки

г/м3

відсутні

Хроматографічний аналіз виконано виробничою лабораторією ПАТ «Полтавагаз»,

свідоцтво про атестацію № 163-15 від 24.11.15 р. чинне до 31.12.18 р.                                                       

                                                        

 

 

 

 

 

 

                                                         ПРОТОКОЛ

                  визначення фізико-хімічних показників  природного газу

Дата  відбору  проби:        27.09. 2017

Місце  відбору  проби:      УКПГ Абазівка   ГПУ « Полтавагазвидобування»

Методика виконання вимірювання: ДСТУ ISO 6974 – 4 :2007 «Природний газ. Визначення складу із заданою невизначеністю методом газової хроматографії. Частина 4. Визначення азоту, вуглекислого газу і вуглеводнів від С1 до С5 та С6+ для лабораторного потокового процесу з використанням трьох колонок» та  ДСТУ ISO 6976 « Природний газ. Обчислення теплоти згоряння, густини, відносної густини і числа Воббе на основі компонентного складу»

Дата проведення аналізу:   28.09.2017

Результати  аналізу  газу  при  стандартних  умовах:

 

       Компонентний склад, найменування фізико-хімічних показників газу    Одиниці   вимірювань   Фактичні результати

аналізу газу

Компонентний склад:    
 - Метан

мольний  %

86,513

 - Етан

мольний  %

6,399

 - Пропан

мольний  %

2,876

 - І-бутан

мольний  %

0,274

 - Н-бутан

мольний  %

0,570

 - Нео-пентан

мольний  %

0,005

 - І-пентан

мольний  %

0,082

 - Н-пентан

мольний  %

0,069

 - Гексани  +  вищі

мольний  %

0,0365

 - Азот

мольний  %

1,394

 - Диоксид  вуглецю

мольний  %

1,782

 - Кисень

мольний  %

0,001

   Густина  хроматографічна

кг/м3

0,787

   Теплота  згорання  вища

ккал/м3

 МДж/м3

9614

40,258

   Теплота  згорання  нижча

ккал/м3

 МДж/м3

8693

36,404

   Число  Воббе  вище

ккал/м3

         МДж/м3

11894

49,807

Сірководень

г/м3

менше 0,001

Меркаптанова  сірка

г/м3

менше 0,001

Механічні  домішки

г/м3

відсутні

Хроматографічний аналіз виконано виробничою лабораторією ПАТ «Полтавагаз»,

свідоцтво про атестацію № 163-15 від 24.11.15 р. чинне до 31.12.18 р.                                                       

                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

Коментарі не дозволені.