Результати перевірки фізико-хімічних показників природного газу за першу декаду жовтня 2017р.

ПАТ «Полтавагаз» повідомляє про результати перевірки фізико-хімічних показників природного газу за  першу декаду  жовтня  2017р.

 

                                                        

                                                         ПРОТОКОЛ

                  визначення фізико-хімічних показників  природного газу

                                  

Дата  відбору  проби:  03.10.2017

Місце  відбору  проби:    ГРС  Ковалівка  Диканське ЛВУМГ                                    ____

Методика виконання вимірювання: ДСТУ ISO 6974 – 4 :2007 «Природний газ. Визначення складу із заданою невизначеністю методом газової хроматографії. Частина 4. Визначення азоту, вуглекислого газу і вуглеводнів від С1 до С5 та С6+ для лабораторного потокового процесу з використанням трьох колонок» та  ДСТУ ISO 6976 « Природний газ. Обчислення теплоти згоряння, густини, відносної густини і числа Воббе на основі компонентного складу»

Дата проведення аналізу:    04.10.2017

Результати  аналізу  газу  при  стандартних  умовах:

 

       Компонентний склад, найменування фізико-хімічних показників газу    Одиниці   вимірювань   Фактичні результати

аналізу газу

Компонентний склад:    
 - Метан

мольний  %

88,980

 - Етан

мольний  %

3,756

 - Пропан

мольний  %

1,121

 - І-бутан

мольний  %

0,150

 - Н-бутан

мольний  %

0,252

 - Нео-пентан

мольний  %

0,005

 - І- пентан

мольний  %

0,067

 - Н-пентан

мольний  %

0,057

 - Гексани  +  вищі

мольний  %

0,077

 - Кисень

мольний  %

0,001

 - Азот

мольний  %

4,928

 - Двуокис вуглецю

мольний  %

0,604

   Густина  хроматографічна

кг/м3

0,747

   Теплота  згорання  вища

ккал/м3

 МДж/м3

8912

37,32

   Теплота  згорання  нижча

ккал/м3

 МДж/м3

8045

33,69

   Число  Воббе  вище

ккал/м3

         МДж/м3

11314

47,38

Сірководень

г/м3

менше 0,001

Меркаптанова  сірка

г/м3

менше 0,001

Механічні  домішки

г/м3

відсутні

Температура точки роси

° С

        -

Хроматографічний аналіз виконано виробничою лабораторією ПАТ «Полтавагаз»,

свідоцтво про атестацію № 163-15 від 24.11.15 р. чинне до 31.12.18 р.                                                       

                                                         

                                                    

 

                                                         ПРОТОКОЛ

                  визначення фізико-хімічних показників  природного газу

 

Дата  відбору  проби:  03.10.2017

Місце  відбору  проби:    ГРС Божково Диканське ЛВУМГ        __________________                                                 Методика виконання вимірювання: ДСТУ ISO 6974 – 4 :2007 «Природний газ. Визначення складу із заданою невизначеністю методом газової хроматографії. Частина 4. Визначення азоту, вуглекислого газу і вуглеводнів від С1 до С5 та С6+ для лабораторного потокового процесу з використанням трьох колонок» та  ДСТУ ISO 6976 « Природний газ. Обчислення теплоти згоряння, густини, відносної густини і числа Воббе на основі компонентного складу»

Дата проведення аналізу:    04.10.2017

Результати  аналізу  газу  при  стандартних  умовах:

 

       Компонентний склад, найменування фізико-хімічних показників газу    Одиниці   вимірювань   Фактичні результати

аналізу газу

Компонентний склад:    
 - Метан

мольний  %

89,411

 - Етан

мольний  %

3,067

 - Пропан

мольний  %

1,056

 - І-бутан

мольний  %

0,142

 - Н-бутан

мольний  %

0,232

 - Нео-пентан

мольний  %

0,005

 - І- пентан

мольний  %

0,061

 - Н-пентан

мольний  %

0,050

 - Гексани  +  вищі

мольний  %

0,084

 - Кисень

мольний  %

0,001

 - Азот

мольний  %

4,714

 - Двуокис вуглецю

мольний  %

0,537

   Густина  хроматографічна

кг/м3

0,744

   Теплота  згорання  вища

ккал/м3

 МДж/м3

8918

37,35

   Теплота  згорання  нижча

ккал/м3

 МДж/м3

8050

33,711

   Число  Воббе  вище

ккал/м3

         МДж/м3

11348

47,522

Сірководень

г/м3

менше 0,001

Меркаптанова  сірка

г/м3

менше 0,001

Механічні  домішки

г/м3

відсутні

Температура точки роси

° С

        -

Хроматографічний аналіз виконано виробничою лабораторією ПАТ «Полтавагаз»,

свідоцтво про атестацію № 163-15 від 24.11.15 р. чинне до 31.12.18 р.                                                       

                                                        

 

 

 

 

                                                         ПРОТОКОЛ

                  визначення фізико-хімічних показників  природного газу

 

Дата  відбору  проби:  05.10.2017

Місце  відбору  проби:    УКПГ Абазівка  ГПУ « Полтавагазвидобування»            _____                                                 Методика виконання вимірювання: ДСТУ ISO 6974 – 4 :2007 «Природний газ. Визначення складу із заданою невизначеністю методом газової хроматографії. Частина 4. Визначення азоту, вуглекислого газу і вуглеводнів від С1 до С5 та С6+ для лабораторного потокового процесу з використанням трьох колонок» та  ДСТУ ISO 6976 « Природний газ. Обчислення теплоти згоряння, густини, відносної густини і числа Воббе на основі компонентного складу»

Дата проведення аналізу:    06.10.2017

Результати  аналізу  газу  при  стандартних  умовах:

 

       Компонентний склад, найменування фізико-хімічних показників газу    Одиниці   вимірювань   Фактичні результати

аналізу газу

Компонентний склад:    
 - Метан

мольний  %

87,078

 - Етан

мольний  %

6,157

 - Пропан

мольний  %

2,811

 - І-бутан

мольний  %

0,278

 - Н-бутан

мольний  %

0,596

 - Нео-пентан

мольний  %

0,005

 - І- пентан

мольний  %

0,096

 - Н-пентан

мольний  %

0,085

 - Гексани  +  вищі

мольний  %

0,041

 - Кисень

мольний  %

0,003

 - Азот

мольний  %

1,371

 - Двуокис вуглецю

мольний  %

1,480

   Густина  хроматографічна

кг/м3

0,783

   Теплота  згорання  вища

ккал/м3

 МДж/м3

9633

40,34

   Теплота  згорання  нижча

ккал/м3

 МДж/м3

8710

36,48

   Число  Воббе  вище

ккал/м3

         МДж/м3

11348

47,522

Сірководень

г/м3

менше 0,001

Меркаптанова  сірка

г/м3

менше 0,001

Механічні  домішки

г/м3

відсутні

Температура точки роси

° С

        -

Хроматографічний аналіз виконано виробничою лабораторією ПАТ «Полтавагаз»,

свідоцтво про атестацію № 163-15 від 24.11.15 р. чинне до 31.12.18 р.                                                       

                                                        

 

 

 

 

Коментарі не дозволені.