Результати перевірок параметрів якості газу за першу декаду жовтня 2017р.

          ПАТ «Полтавагаз»  повідомляє, що результатами перевірок параметрів якості газу, протранспортованого на території Полтавської області ( в межах ліцензії діяльності товариства ) за  першу декаду  жовтня 2017 р. встановлено:

якість  природного газу відповідає умовам ГОСТ 5542-87 « Газы горючие природные для промышленного и коммунально-бытового назначения. Технические условия », а саме:

- вища теплотворна здатність – 8918 –  9633 ккал/м3

                                                                                         (37,34– 40,34 МДж/м3);

- нижча теплотворна здатність –  8050 -   8710 ккал/м3

                                                                                         (33,711– 36,48 МДж/м3);

 

- вміст метану –  87,078 – 96,009  мольних  відсотків;

- вміст азоту –     0,662– 4,928 мольних  відсотків;

- вміст вуглекисню –  0,170– 1,479 мольних  відсотків;

- вміст кисню –   0,001 – 0,003  мольних  відсотків;

- густина –  0,700 – 0,783 кг/м

Хроматографічний аналіз виконано на  хроматографах  «Хромос ГХ- 1000»  у виробничій лабораторії  ПАТ «Полтавагаз».

 

 

 

Коментарі не дозволені.