Результати перевірок параметрів якості газу за першу декаду листопада 2017р.

ПАТ «Полтавагаз»  повідомляє, що результатами перевірок параметрів якості газу, протранспортованого на території Полтавської області ( в межах ліцензії діяльності товариства ) за  першу декаду  листопада 2017 р. встановлено:

якість  природного газу відповідає умовам ГОСТ 5542-87 « Газы горючие природные для промышленного и коммунально-бытового назначения. Технические условия », а саме:

- вища теплотворна здатність – 8981 –  9663 ккал/м3

                                                                                         (37,61– 40,46 МДж/м3);

- нижча теплотворна здатність –  8107 -   8733 ккал/м3

                                                                                         (33,95– 36,57 МДж/м3);

 

- вміст метану –  89,172 – 90,812  мольних  відсотків;

- вміст азоту –     0,903– 4,237 мольних  відсотків;

- вміст вуглекисню –  0,163– 1,698 мольних  відсотків;

- вміст кисню –   0,001 – 0,005  мольних  відсотків;

- густина –  0,737 – 0,756 кг/м

Хроматографічний аналіз виконано на  хроматографах  «Хромос ГХ- 1000»  у виробничій лабораторії  ПАТ «Полтавагаз».

Коментарі не дозволені.