Результати перевірки фізико-хімічних показників природного газу за першу декаду листопада 2017р.

ПАТ «Полтавагаз» повідомляє про результати перевірки фізико-хімічних показників природного газу за  першу декаду  листопада  2017р.

 

                                                        

                                                         ПРОТОКОЛ

                  визначення фізико-хімічних показників  природного газу

                                  

Дата  відбору  проби:  02.11.2017

Місце  відбору  проби:    ГРС  Ковалівка  Диканське ЛВУМГ                                    ____

Методика виконання вимірювання: ДСТУ ISO 6974 – 4 :2007 «Природний газ. Визначення складу із заданою невизначеністю методом газової хроматографії. Частина 4. Визначення азоту, вуглекислого газу і вуглеводнів від С1 до С5 та С6+ для лабораторного потокового процесу з використанням трьох колонок» та  ДСТУ ISO 6976 « Природний газ. Обчислення теплоти згоряння, густини, відносної густини і числа Воббе на основі компонентного складу»

Дата проведення аналізу:    03.11.2017

Результати  аналізу  газу  при  стандартних  умовах:

 

       Компонентний склад, найменування фізико-хімічних показників газу    Одиниці   вимірювань   Фактичні результати

аналізу газу

Компонентний склад:    
 - Метан

мольний  %

89,116

 - Етан

мольний  %

4,0952

 - Пропан

мольний  %

1,271

 - І-бутан

мольний  %

0,160

 - Н-бутан

мольний  %

0,271

 - Нео-пентан

мольний  %

0,005

 - І- пентан

мольний  %

0,067

 - Н-пентан

мольний  %

0,056

 - Гексани  +  вищі

мольний  %

0,059

 - Кисень

мольний  %

0,001

 - Азот

мольний  %

4,200

 - Двуокис вуглецю

мольний  %

0,702

   Густина  хроматографічна

кг/м3

0,748

   Теплота  згорання  вища

ккал/м3

 МДж/м3

9009

37,73

   Теплота  згорання  нижча

ккал/м3

 МДж/м3

8134

34,06

   Число  Воббе  вище

ккал/м3

         МДж/м3

11428

47,86

Сірководень

г/м3

менше 0,001

Меркаптанова  сірка

г/м3

менше 0,001

Механічні  домішки

г/м3

відсутні

Температура точки роси

° С

        -

Хроматографічний аналіз виконано виробничою лабораторією ПАТ «Полтавагаз»,

свідоцтво про атестацію № 163-15 від 24.11.15 р. чинне до 31.12.18 р.                                                       

                                                         

                                                    

 

                                                         ПРОТОКОЛ

                  визначення фізико-хімічних показників  природного газу

 

Дата  відбору  проби:  02.11.2017

Місце  відбору  проби:    ГРС Божково Диканське ЛВУМГ        __________________                                                 Методика виконання вимірювання: ДСТУ ISO 6974 – 4 :2007 «Природний газ. Визначення складу із заданою невизначеністю методом газової хроматографії. Частина 4. Визначення азоту, вуглекислого газу і вуглеводнів від С1 до С5 та С6+ для лабораторного потокового процесу з використанням трьох колонок» та  ДСТУ ISO 6976 « Природний газ. Обчислення теплоти згоряння, густини, відносної густини і числа Воббе на основі компонентного складу»

Дата проведення аналізу:    03.11.2017

Результати  аналізу  газу  при  стандартних  умовах:

 

       Компонентний склад, найменування фізико-хімічних показників газу    Одиниці   вимірювань   Фактичні результати

аналізу газу

Компонентний склад:    
 - Метан

мольний  %

89,326

 - Етан

мольний  %

4,001

 - Пропан

мольний  %

1,186

 - І-бутан

мольний  %

0,150

 - Н-бутан

мольний  %

0,247

 - Нео-пентан

мольний  %

0,005

 - І- пентан

мольний  %

0,060

 - Н-пентан

мольний  %

0,048

 - Гексани  +  вищі

мольний  %

0,060

 - Кисень

мольний  %

0,003

 - Азот

мольний  %

4,228

 - Двуокис вуглецю

мольний  %

0,686

   Густина  хроматографічна

кг/м3

0,746

   Теплота  згорання  вища

ккал/м3

 МДж/м3

8981

37,61

   Теплота  згорання  нижча

ккал/м3

 МДж/м3

33,95

47,78

   Число  Воббе  вище

ккал/м3

         МДж/м3

11411

47,78

Сірководень

г/м3

менше 0,001

Меркаптанова  сірка

г/м3

менше 0,001

Механічні  домішки

г/м3

відсутні

Температура точки роси

° С

        -

Хроматографічний аналіз виконано виробничою лабораторією ПАТ «Полтавагаз»,

свідоцтво про атестацію № 163-15 від 24.11.15 р. чинне до 31.12.18 р.                                                       

                                                        

 

 

 

 

                                                         ПРОТОКОЛ

                  визначення фізико-хімічних показників  природного газу

 

Дата  відбору  проби:  02.11.2017

Місце  відбору  проби:    ГРС Божково Диканське ЛВУМГ                    _____                                                 Методика виконання вимірювання: ДСТУ ISO 6974 – 4 :2007 «Природний газ. Визначення складу із заданою невизначеністю методом газової хроматографії. Частина 4. Визначення азоту, вуглекислого газу і вуглеводнів від С1 до С5 та С6+ для лабораторного потокового процесу з використанням трьох колонок» та  ДСТУ ISO 6976 « Природний газ. Обчислення теплоти згоряння, густини, відносної густини і числа Воббе на основі компонентного складу»

Дата проведення аналізу:    03.11.2017

Результати  аналізу  газу  при  стандартних  умовах:

 

       Компонентний склад, найменування фізико-хімічних показників газу    Одиниці   вимірювань   Фактичні результати

аналізу газу

Компонентний склад:    
 - Метан

мольний  %

90,898

 - Етан

мольний  %

4,173

 - Пропан

мольний  %

1,211

 - І-бутан

мольний  %

0,149

 - Н-бутан

мольний  %

0,245

 - Нео-пентан

мольний  %

0,005

 - І- пентан

мольний  %

0,058

 - Н-пентан

мольний  %

0,047

 - Гексани  +  вищі

мольний  %

0,044

 - Кисень

мольний  %

0,001

 - Азот

мольний  %

2,562

 - Двуокис вуглецю

мольний  %

0,607

   Густина  хроматографічна

кг/м3

0,738

   Теплота  згорання  вища

ккал/м3

 МДж/м3

9144

38,29

   Теплота  згорання  нижча

ккал/м3

 МДж/м3

8255

34,57

   Число  Воббе  вище

ккал/м3

         МДж/м3

11685

48,93

Сірководень

г/м3

менше 0,001

Меркаптанова  сірка

г/м3

менше 0,001

Механічні  домішки

г/м3

відсутні

Температура точки роси

° С

        -

Хроматографічний аналіз виконано виробничою лабораторією ПАТ «Полтавагаз»,

свідоцтво про атестацію № 163-15 від 24.11.15 р. чинне до 31.12.18 р.                                                       

                                                        

 

 

 

 

Коментарі не дозволені.