Результати перевірок параметрів якості газу за другу декаду листопада 2017р.

ПАТ «Полтавагаз»  повідомляє, що результатами перевірок параметрів якості газу, протранспортованого на території Полтавської області ( в межах ліцензії діяльності товариства ) за  другу декаду листопада  2017 р. встановлено:

якість  природного газу відповідає умовам ГОСТ 5542-87 « Газы горючие природные для промышленного и коммунально-бытового назначения. Технические условия », а саме:

- вища теплотворна здатність –  9058 –  9606 ккал/м3

                                                                                         (37,93– 40,22 МДж/м3);

- нижча теплотворна здатність –  8180 -  8683 ккал/м3

                                                                                         (34,26 – 36,36 МДж/м3);

 

- вміст метану –  87,461 – 91,147  мольних  відсотків;

- вміст азоту –     0,249 –3,179  мольних  відсотків;

- вміст вуглекисню –  0,154 – 5,012 мольних  відсотків;

- вміст кисню –   0,002 – 0,009 мольних  відсотків;

- густина –  0,739 – 0,786 кг/м

Хроматографічний аналіз виконано на  хроматографах  «Хромос ГХ- 1000»  у виробничій лабораторії  ПАТ «Полтавагаз».

Коментарі не дозволені.