Результати перевірки фізико-хімічних показників природного газу за другу декаду листопада 2017р.

Шановні споживачі природного газу!

ПАТ «Полтавагаз» повідомляє про результати перевірки фізико-хімічних показників природного газу за  другу декаду  листопада  2017 р.

 

                                                        

                                                         ПРОТОКОЛ

                  визначення фізико-хімічних показників  природного газу

                                  

Дата  відбору  проби:  16.11.2017

Місце  відбору  проби:     УКПГ Абазівка   ГПУ « Полтавагазвидобування»_________

Методика виконання вимірювання: ДСТУ ISO 6974 – 4 :2007 «Природний газ. Визначення складу із заданою невизначеністю методом газової хроматографії. Частина 4. Визначення азоту, вуглекислого газу і вуглеводнів від С1 до С5 та С6+ для лабораторного потокового процесу з використанням трьох колонок» та  ДСТУ ISO 6976 « Природний газ. Обчислення теплоти згоряння, густини, відносної густини і числа Воббе на основі компонентного складу»

Дата проведення аналізу:    17.11.2017

Результати  аналізу  газу  при  стандартних  умовах:

 

       Компонентний склад, найменування фізико-хімічних показників газу    Одиниці   вимірювань   Фактичні результати

аналізу газу

Компонентний склад:    
 - Метан

мольний  %

86,834

 - Етан

мольний  %

6,291

 - Пропан

мольний  %

2,794

 - І-бутан

мольний  %

0,261

 - Н-бутан

мольний  %

0,533

 - Нео-пентан

мольний  %

0,004

 - І- пентан

мольний  %

0,074

 - Н-пентан

мольний  %

0,061

 - Гексани  +  вищі

мольний  %

0,027

 - Кисень

мольний  %

0,004

 - Азот

мольний  %

1,402

 - Двуокис вуглецю

мольний  %

1,714

   Густина  хроматографічна

кг/м3

0,783

   Теплота  згорання  вища

ккал/м3

 МДж/м3

9583

40,13

   Теплота  згорання  нижча

ккал/м3

 МДж/м3

8665

36,28

   Число  Воббе  вище

ккал/м3

         МДж/м3

11885

49,77

Сірководень

г/м3

менше 0,001

Меркаптанова  сірка

г/м3

менше 0,001

Механічні  домішки

г/м3

відсутні

Температура точки роси

° С

        -

Хроматографічний аналіз виконано виробничою лабораторією ПАТ «Полтавагаз»,

свідоцтво про атестацію № 163-15 від 24.11.15 р. чинне до 31.12.18 р.                                                       

                                                         

                                                    

 

                                                         ПРОТОКОЛ

                  визначення фізико-хімічних показників  природного газу

 

Дата  відбору  проби:  13.11.2017

Місце  відбору  проби:    ТДПУ Копили ГПУ « Полтавагазвидобування»                                              

Методика виконання вимірювання: ДСТУ ISO 6974 – 4 :2007 «Природний газ. Визначення складу із заданою невизначеністю методом газової хроматографії. Частина 4. Визначення азоту, вуглекислого газу і вуглеводнів від С1 до С5 та С6+ для лабораторного потокового процесу з використанням трьох колонок» та  ДСТУ ISO 6976 « Природний газ. Обчислення теплоти згоряння, густини, відносної густини і числа Воббе на основі компонентного складу»

Дата проведення аналізу:    13.11.2017

Результати  аналізу  газу  при  стандартних  умовах:

 

       Компонентний склад, найменування фізико-хімічних показників газу    Одиниці   вимірювань   Фактичні результати

аналізу газу

Компонентний склад:    
 - Метан

мольний  %

91,080

 - Етан

мольний  %

3,623

 - Пропан

мольний  %

1,144

 - І-бутан

мольний  %

0,164

 - Н-бутан

мольний  %

0,284

 - Нео-пентан

мольний  %

0,005

 - І- пентан

мольний  %

0,087

 - Н-пентан

мольний  %

0,078

 - Гексани  +  вищі

мольний  %

0,225

 - Кисень

мольний  %

0,002

 - Азот

мольний  %

3,144

 - Двуокис вуглецю

мольний  %

0,162

   Густина  хроматографічна

кг/м3

0,739

   Теплота  згорання  вища

ккал/м3

 МДж/м3

9173

38,41

   Теплота  згорання  нижча

ккал/м3

 МДж/м3

8282

34,68

   Число  Воббе  вище

ккал/м3

         МДж/м3

11711

49,039

Сірководень

г/м3

менше 0,001

Меркаптанова  сірка

г/м3

менше 0,001

Механічні  домішки

г/м3

відсутні

Температура точки роси

° С

        -

Хроматографічний аналіз виконано виробничою лабораторією ПАТ «Полтавагаз»,

свідоцтво про атестацію № 163-15 від 24.11.15 р. чинне до 31.12.18 р.                                                       

                                                        

 

 

 

 

Коментарі не дозволені.