Результати перевірок параметрів якості газу за першу декаду грудня 2017 р.

ПАТ «Полтавагаз»  повідомляє, що результатами перевірок параметрів якості газу, протранспортованого на території Полтавської області ( в межах ліцензії діяльності товариства ) за  першу декаду  грудня 2017 р. встановлено:

якість  природного газу відповідає умовам ГОСТ 5542-87 « Газы горючие природные для промышленного и коммунально-бытового назначения. Технические условия », а саме:

- вища теплотворна здатність – 8968 –  9246 ккал/м3

                                                                                         (37,55– 38,72 МДж/м3);

- нижча теплотворна здатність –  8095 -   8347 ккал/м3

                                                                                         (33,90– 34,95 МДж/м3);

 

- вміст метану –  89,575 – 93,048  мольних  відсотків;

- вміст азоту –     2,783– 4,216 мольних  відсотків;

- вміст вуглекисню –  0,210– 0,624 мольних  відсотків;

- вміст кисню –   0,001 – 0,004  мольних  відсотків;

- густина –  0,718 – 0,744 кг/м

Хроматографічний аналіз виконано на  хроматографах  «Хромос ГХ- 1000»  у виробничій лабораторії  ПАТ «Полтавагаз».

Коментарі не дозволені.