Результати перевірки фізико-хімічних показників природного газу за першу декаду грудня 2017р.

ПАТ «Полтавагаз» повідомляє про результати перевірки фізико-хімічних показників природного газу за  першу декаду  грудня  2017р.

 

                                                        

                                                         ПРОТОКОЛ

                  визначення фізико-хімічних показників  природного газу

                                  

Дата  відбору  проби:  05.12.2017

Місце  відбору  проби:    ГРС  Ковалівка  Диканське ЛВУМГ                                    ____

Методика виконання вимірювання: ДСТУ ISO 6974 – 4 :2007 «Природний газ. Визначення складу із заданою невизначеністю методом газової хроматографії. Частина 4. Визначення азоту, вуглекислого газу і вуглеводнів від С1 до С5 та С6+ для лабораторного потокового процесу з використанням трьох колонок» та  ДСТУ ISO 6976 « Природний газ. Обчислення теплоти згоряння, густини, відносної густини і числа Воббе на основі компонентного складу»

Дата проведення аналізу:    07.12.2017

Результати  аналізу  газу  при  стандартних  умовах:

 

       Компонентний склад, найменування фізико-хімічних показників газу    Одиниці   вимірювань   Фактичні результати

аналізу газу

Компонентний склад:    
 - Метан

мольний  %

89,575

 - Етан

мольний  %

3,875

 - Пропан

мольний  %

1,162

 - І-бутан

мольний  %

0,147

 - Н-бутан

мольний  %

0,246

 - Нео-пентан

мольний  %

0,004

 - І- пентан

мольний  %

0,060

 - Н-пентан

мольний  %

0,048

 - Гексани  +  вищі

мольний  %

0,039

 - Кисень

мольний  %

0,003

 - Азот

мольний  %

4,216

 - Двуокис вуглецю

мольний  %

0,624

   Густина  хроматографічна

кг/м3

0,744

   Теплота  згорання  вища

ккал/м3

 МДж/м3

8968

37,55

   Теплота  згорання  нижча

ккал/м3

 МДж/м3

8095

33,90

   Число  Воббе  вище

ккал/м3

         МДж/м3

11413

47,79

Сірководень

г/м3

менше 0,001

Меркаптанова  сірка

г/м3

менше 0,001

Механічні  домішки

г/м3

відсутні

Температура точки роси

° С

        -

Хроматографічний аналіз виконано виробничою лабораторією ПАТ «Полтавагаз»,

свідоцтво про атестацію № 163-15 від 24.11.15 р. чинне до 31.12.18 р.                                                       

                                                         

                                                    

 

                                                         ПРОТОКОЛ

                  визначення фізико-хімічних показників  природного газу

 

Дата  відбору  проби:  05.12.2017

Місце  відбору  проби:    ГРС Божково Диканське ЛВУМГ        __________________                                                 Методика виконання вимірювання: ДСТУ ISO 6974 – 4 :2007 «Природний газ. Визначення складу із заданою невизначеністю методом газової хроматографії. Частина 4. Визначення азоту, вуглекислого газу і вуглеводнів від С1 до С5 та С6+ для лабораторного потокового процесу з використанням трьох колонок» та  ДСТУ ISO 6976 « Природний газ. Обчислення теплоти згоряння, густини, відносної густини і числа Воббе на основі компонентного складу»

Дата проведення аналізу:    06.12.2017

Результати  аналізу  газу  при  стандартних  умовах:

 

       Компонентний склад, найменування фізико-хімічних показників газу    Одиниці   вимірювань   Фактичні результати

аналізу газу

Компонентний склад:    
 - Метан

мольний  %

89,774

 - Етан

мольний  %

3,844

 - Пропан

мольний  %

1,116

 - І-бутан

мольний  %

0,138

 - Н-бутан

мольний  %

0,219

 - Нео-пентан

мольний  %

0,004

 - І- пентан

мольний  %

0,049

 - Н-пентан

мольний  %

0,037

 - Гексани  +  вищі

мольний  %

0,040

 - Кисень

мольний  %

0,005

 - Азот

мольний  %

4,189

 - Двуокис вуглецю

мольний  %

0,584

   Густина  хроматографічна

кг/м3

0,741

   Теплота  згорання  вища

ккал/м3

 МДж/м3

8953

37,49

   Теплота  згорання  нижча

ккал/м3

 МДж/м3

8081

33,84

   Число  Воббе  вище

ккал/м3

         МДж/м3

47,79

11413

Сірководень

г/м3

менше 0,001

Меркаптанова  сірка

г/м3

менше 0,001

Механічні  домішки

г/м3

відсутні

Температура точки роси

° С

        -

Хроматографічний аналіз виконано виробничою лабораторією ПАТ «Полтавагаз»,

свідоцтво про атестацію № 163-15 від 24.11.15 р. чинне до 31.12.18 р.                                                       

                                                        

 

 

 

 

                                                         ПРОТОКОЛ

                  визначення фізико-хімічних показників  природного газу

 

Дата  відбору  проби:  05.12.2017

Місце  відбору  проби:    ГРС Руновщина Диканське ЛВУМГ                    _____                                                 Методика виконання вимірювання: ДСТУ ISO 6974 – 4 :2007 «Природний газ. Визначення складу із заданою невизначеністю методом газової хроматографії. Частина 4. Визначення азоту, вуглекислого газу і вуглеводнів від С1 до С5 та С6+ для лабораторного потокового процесу з використанням трьох колонок» та  ДСТУ ISO 6976 « Природний газ. Обчислення теплоти згоряння, густини, відносної густини і числа Воббе на основі компонентного складу»

Дата проведення аналізу:    06.12.2017

Результати  аналізу  газу  при  стандартних  умовах:

 

       Компонентний склад, найменування фізико-хімічних показників газу    Одиниці   вимірювань   Фактичні результати

аналізу газу

Компонентний склад:    
 - Метан

мольний  %

89,616

 - Етан

мольний  %

3,883

 - Пропан

мольний  %

1,156

 - І-бутан

мольний  %

0,146

 - Н-бутан

мольний  %

0,246

 - Нео-пентан

мольний  %

0,005

 - І- пентан

мольний  %

0,059

 - Н-пентан

мольний  %

0,048

 - Гексани  +  вищі

мольний  %

0,041

 - Кисень

мольний  %

0,005

 - Азот

мольний  %

4,190

 - Двуокис вуглецю

мольний  %

0,605

   Густина  хроматографічна

кг/м3

0,743

   Теплота  згорання  вища

ккал/м3

 МДж/м3

8972

37,57

   Теплота  згорання  нижча

ккал/м3

 МДж/м3

8099

33,91

   Число  Воббе  вище

ккал/м3

         МДж/м3

47,827

11421

Сірководень

г/м3

менше 0,001

Меркаптанова  сірка

г/м3

менше 0,001

Механічні  домішки

г/м3

відсутні

Температура точки роси

° С

        -

Хроматографічний аналіз виконано виробничою лабораторією ПАТ «Полтавагаз»,

свідоцтво про атестацію № 163-15 від 24.11.15 р. чинне до 31.12.18 р.                                                       

                                                        

 

 

 

 

Коментарі не дозволені.