Результати перевірок параметрів якості газу за другу декаду грудня 2017р.

ПАТ «Полтавагаз»  повідомляє, що результатами перевірок параметрів якості газу, протранспортованого на території Полтавської області ( в межах ліцензії діяльності товариства ) за  другу декаду грудня  2017 р. встановлено:

якість  природного газу відповідає умовам ГОСТ 5542-87 « Газы горючие природные для промышленного и коммунально-бытового назначения. Технические условия », а саме:

- вища теплотворна здатність –  9061 –  9566 ккал/м3

                                                                                         (37,94– 40,06 МДж/м3);

- нижча теплотворна здатність –  8179 -  8645 ккал/м3

                                                                                         (34,25 – 36,20 МДж/м3);

 

- вміст метану –  90,227 – 92,861  мольних  відсотків;

- вміст азоту –     0,573 –2,892  мольних  відсотків;

- вміст вуглекисню –  0,744 – 2,973 мольних  відсотків;

- вміст кисню –   0,006 – 0,009 мольних  відсотків;

- густина –  0,731 – 0,778 кг/м

Хроматографічний аналіз виконано на  хроматографах  «Хромос ГХ- 1000»  у виробничій лабораторії  ПАТ «Полтавагаз».

 

Коментарі не дозволені.