Результати перевірки фізико-хімічних показників природного газу за другу декаду грудня 2017р.

ПАТ «Полтавагаз» повідомляє про результати перевірки фізико-хімічних показників природного газу за  другу декаду  грудня  2017р.

 

                                                        

                                                         ПРОТОКОЛ

                  визначення фізико-хімічних показників  природного газу

                                  

Дата  відбору  проби:  11.12.2017

Місце  відбору  проби:     УКПГ Абазівка   ГПУ « Полтавагазвидобування»_________

Методика виконання вимірювання: ДСТУ ISO 6974 – 4 :2007 «Природний газ. Визначення складу із заданою невизначеністю методом газової хроматографії. Частина 4. Визначення азоту, вуглекислого газу і вуглеводнів від С1 до С5 та С6+ для лабораторного потокового процесу з використанням трьох колонок» та  ДСТУ ISO 6976 « Природний газ. Обчислення теплоти згоряння, густини, відносної густини і числа Воббе на основі компонентного складу»

Дата проведення аналізу:    13.12.2017

Результати  аналізу  газу  при  стандартних  умовах:

 

       Компонентний склад, найменування фізико-хімічних показників газу    Одиниці   вимірювань   Фактичні результати

аналізу газу

Компонентний склад:    
 – Метан

мольний  %

87,241

 – Етан

мольний  %

6,114

 – Пропан

мольний  %

2,749

 – І-бутан

мольний  %

0,251

 – Н-бутан

мольний  %

0,506

 – Нео-пентан

мольний  %

0,004

 – І- пентан

мольний  %

0,067

 – Н-пентан

мольний  %

0,094

 – Гексани  +  вищі

мольний  %

0,020

 – Кисень

мольний  %

0,006

 – Азот

мольний  %

1,474

 – Двуокис вуглецю

мольний  %

1,513

   Густина  хроматографічна

кг/м3

0,778

   Теплота  згорання  вища

ккал/м3

 МДж/м3

9563

40,48

   Теплота  згорання  нижча

ккал/м3

 МДж/м3

8646

36,205

   Число  Воббе  вище

ккал/м3

         МДж/м3

11897

49,819

Сірководень

г/м3

менше 0,001

Меркаптанова  сірка

г/м3

менше 0,001

Механічні  домішки

г/м3

відсутні

Температура точки роси

° С

        –

Хроматографічний аналіз виконано виробничою лабораторією ПАТ «Полтавагаз»,

свідоцтво про атестацію № 163-15 від 24.11.15 р. чинне до 31.12.18 р.                                                       

                                                         

                                                    

 

                                                         ПРОТОКОЛ

                  визначення фізико-хімічних показників  природного газу

 

Дата  відбору  проби:  20.12.2017

Місце  відбору  проби:    ГРП № 30 вул. Комарова с. Розсошенці Полтавського району                                             

Методика виконання вимірювання: ДСТУ ISO 6974 – 4 :2007 «Природний газ. Визначення складу із заданою невизначеністю методом газової хроматографії. Частина 4. Визначення азоту, вуглекислого газу і вуглеводнів від С1 до С5 та С6+ для лабораторного потокового процесу з використанням трьох колонок» та  ДСТУ ISO 6976 « Природний газ. Обчислення теплоти згоряння, густини, відносної густини і числа Воббе на основі компонентного складу»

Дата проведення аналізу:    20.12.2017

Результати  аналізу  газу  при  стандартних  умовах:

 

       Компонентний склад, найменування фізико-хімічних показників газу    Одиниці   вимірювань   Фактичні результати

аналізу газу

Компонентний склад:    
 – Метан

мольний  %

90,830

 – Етан

мольний  %

4,437

 – Пропан

мольний  %

1,029

 – І-бутан

мольний  %

0,125

 – Н-бутан

мольний  %

0,199

 – Нео-пентан

мольний  %

0,004

 – І- пентан

мольний  %

0,054

 – Н-пентан

мольний  %

0,044

 – Гексани  +  вищі

мольний  %

0,075

 – Кисень

мольний  %

0,003

 – Азот

мольний  %

2,190

 – Двуокис вуглецю

мольний  %

1,007

   Густина  хроматографічна

кг/м3

0,739

   Теплота  згорання  вища

ккал/м3

 МДж/м3

9130

38,231

   Теплота  згорання  нижча

ккал/м3

 МДж/м3

8241

34,512

   Число  Воббе  вище

ккал/м3

         МДж/м3

11653

48,796

Сірководень

г/м3

менше 0,001

Меркаптанова  сірка

г/м3

менше 0,001

Механічні  домішки

г/м3

відсутні

Температура точки роси

° С

        –

Хроматографічний аналіз виконано виробничою лабораторією ПАТ «Полтавагаз»,

свідоцтво про атестацію № 163-15 від 24.11.15 р. чинне до 31.12.18 р.                                                       

                                                        

 

 

 

 

 

                                                         ПРОТОКОЛ

                  визначення фізико-хімічних показників  природного газу

 

Дата  відбору  проби:  20.12.2017

Місце  відбору  проби:    ГРП № 45 вул. Мазепи в м. Полтава                                             

Методика виконання вимірювання: ДСТУ ISO 6974 – 4 :2007 «Природний газ. Визначення складу із заданою невизначеністю методом газової хроматографії. Частина 4. Визначення азоту, вуглекислого газу і вуглеводнів від С1 до С5 та С6+ для лабораторного потокового процесу з використанням трьох колонок» та  ДСТУ ISO 6976 « Природний газ. Обчислення теплоти згоряння, густини, відносної густини і числа Воббе на основі компонентного складу»

Дата проведення аналізу:    20.12.2017

Результати  аналізу  газу  при  стандартних  умовах:

 

       Компонентний склад, найменування фізико-хімічних показників газу    Одиниці   вимірювань   Фактичні результати

аналізу газу

Компонентний склад:    
 – Метан

мольний  %

90,582

 – Етан

мольний  %

4,372

 – Пропан

мольний  %

1,009

 – І-бутан

мольний  %

0,124

 – Н-бутан

мольний  %

0,198

 – Нео-пентан

мольний  %

0,004

 – І- пентан

мольний  %

0,054

 – Н-пентан

мольний  %

0,044

 – Гексани  +  вищі

мольний  %

0,072

 – Кисень

мольний  %

0,008

 – Азот

мольний  %

2,535

 – Двуокис вуглецю

мольний  %

0,996

   Густина  хроматографічна

кг/м3

0,740

   Теплота  згорання  вища

ккал/м3

 МДж/м3

9091

38,70

   Теплота  згорання  нижча

ккал/м3

 МДж/м3

8206

34,365

   Число  Воббе  вище

ккал/м3

         МДж/м3

11597

48,562

Сірководень

г/м3

менше 0,001

Меркаптанова  сірка

г/м3

менше 0,001

Механічні  домішки

г/м3

відсутні

Температура точки роси

° С

        –

Хроматографічний аналіз виконано виробничою лабораторією ПАТ «Полтавагаз»,

свідоцтво про атестацію № 163-15 від 24.11.15 р. чинне до 31.12.18 р.                                                       

                                                        

 

 

 

 

 

Коментарі не дозволені.