Результати перевірки фізико-хімічних показників природного газу за третю декаду грудня 2017р.

ПАТ «Полтавагаз» повідомляє про результати перевірки фізико-хімічних показників природного газу за  третю декаду  грудня   2017р.

 

 

                                                         ПРОТОКОЛ

                  визначення фізико-хімічних показників  природного газу

Дата  відбору  проби:          27. 12. 2017

Місце  відбору  проби:      УКПГ Копили  ГПУ « Полтавагазвидобування»

Методика виконання вимірювання: ДСТУ ISO 6974 – 4 :2007 «Природний газ. Визначення складу із заданою невизначеністю методом газової хроматографії. Частина 4. Визначення азоту, вуглекислого газу і вуглеводнів від С1 до С5 та С6+ для лабораторного потокового процесу з використанням трьох колонок» та  ДСТУ ISO 6976 « Природний газ. Обчислення теплоти згоряння, густини, відносної густини і числа Воббе на основі компонентного складу»

Дата проведення аналізу:   27.12.2017

Результати  аналізу  газу  при  стандартних  умовах:

 

       Компонентний склад, найменування фізико-хімічних показників газу    Одиниці   вимірювань   Фактичні результати

аналізу газу

Компонентний склад:    
 - Метан

мольний  %

91,257

 - Етан

мольний  %

3,496

 - Пропан

мольний  %

1,117

 - І-бутан

мольний  %

0,155

 - Н-бутан

мольний  %

0,268

 - Нео-пентан

мольний  %

0,004

 - І-пентан

мольний  %

0,079

 - Н-пентан

мольний  %

0,071

 - Гексани  +  вищі

мольний  %

0,177

 - Азот

мольний  %

3,233

 - Диоксид  вуглецю

мольний  %

0,139

 - Кисень

мольний  %

0,004

   Густина  хроматографічна

кг/м3

0,736

   Теплота  згорання  вища

ккал/м3

 МДж/м3

9129

38,228

   Теплота  згорання  нижча

ккал/м3

 МДж/м3

8241

34,512

   Число  Воббе  вище

ккал/м3

         МДж/м3

11680

49,910

Сірководень

г/м3

менше 0,001

Меркаптанова  сірка

г/м3

менше 0,001

Механічні  домішки

г/м3

відсутні

Хроматографічний аналіз виконано виробничою лабораторією ПАТ «Полтавагаз»,

свідоцтво про атестацію № 163-15 від 24.11.15 р. чинне до 31.12.18 р.                                                       

                                                        

 

 

                                                         ПРОТОКОЛ

                  визначення фізико-хімічних показників  природного газу

Дата  відбору  проби:        27.12. 2017

Місце  відбору  проби:   ГРС Полтава-1 Кременчуцьке ЛВУМГ

Методика виконання вимірювання: ДСТУ ISO 6974 – 4 :2007 «Природний газ. Визначення складу із заданою невизначеністю методом газової хроматографії. Частина 4. Визначення азоту, вуглекислого газу і вуглеводнів від С1 до С5 та С6+ для лабораторного потокового процесу з використанням трьох колонок» та  ДСТУ ISO 6976 « Природний газ. Обчислення теплоти згоряння, густини, відносної густини і числа Воббе на основі компонентного складу»

Дата проведення аналізу:   27.12.2017

Результати  аналізу  газу  при  стандартних  умовах:

 

       Компонентний склад, найменування фізико-хімічних показників газу    Одиниці   вимірювань   Фактичні результати

аналізу газу

Компонентний склад:    
 - Метан

мольний  %

91,021

 - Етан

мольний  %

4,460

 - Пропан

мольний  %

1,054

 - І-бутан

мольний  %

0,129

 - Н-бутан

мольний  %

0,207

 - Нео-пентан

мольний  %

0,004

 - І-пентан

мольний  %

0,055

 - Н-пентан

мольний  %

0,045

 - Гексани  +  вищі

мольний  %

0,077

 - Азот

мольний  %

1,896

 - Диоксид  вуглецю

мольний  %

1,047

 - Кисень

мольний  %

0,004

   Густина  хроматографічна

кг/м3

0,739

   Теплота  згорання  вища

ккал/м3

 МДж/м3

9160

38,36

   Теплота  згорання  нижча

ккал/м3

 МДж/м3

8269

34,63

   Число  Воббе  вище

ккал/м3

         МДж/м3

11694

48,97

Сірководень

г/м3

менше 0,001

Меркаптанова  сірка

г/м3

менше 0,001

Механічні  домішки

г/м3

відсутні

Хроматографічний аналіз виконано виробничою лабораторією ПАТ «Полтавагаз»,

свідоцтво про атестацію № 163-15 від 24.11.15 р. чинне до 31.12.18 р.                                                       

                                                         

 

 

 

 

 

 

Коментарі не дозволені.