Результати перевірок параметрів якості газу за третю декаду грудня 2017р.

ПАТ «Полтавагаз»  повідомляє, що результатами перевірок параметрів якості газу, протранспортованого на території Полтавської області ( в межах ліцензії діяльності товариства ) за  третю декаду грудня  2017 р. встановлено:

якість  природного газу відповідає умовам ГОСТ 5542-87 « Газы горючие природные для промышленного и коммунально-бытового назначения. Технические условия », а саме:

- вища теплотворна здатність –  8099 –  9872 ккал/м3

                                                                                         (  33,915 – 41,341 МДж/м3);

- нижча теплотворна здатність –  8971 -  10113 ккал/м3

                                                                                         (  37,567 – 42,347 МДж/м3);

- вміст метану –  80,857 – 91,354  мольних  відсотків;

- вміст азоту –     1,844 –3,233  мольних  відсотків;

- вміст вуглекисню –  0,024 – 1,514 мольних  відсотків;

- вміст кисню –   0,001 – 0,006  мольних  відсотків;

- густина –  0,726 – 0,848 кг/м

Хроматографічний аналіз виконано на  хроматографах  «Хромос ГХ- 1000»  у виробничій лабораторії  ПАТ «Полтавагаз».

 

 

 

Коментарі не дозволені.