Результати перевірки фізико-хімічних показників природного газу за другу декаду січня 2018 р.

ПАТ «Полтавагаз» повідомляє про результати перевірки фізико-хімічних показників природного газу за  другу декаду  січня   2018р.

 

                                                        

                                                         ПРОТОКОЛ

                  визначення фізико-хімічних показників  природного газу

Дата  відбору  проби:  11.01.2017

Місце  відбору  проби:    ГРС Руновщина   Диканського ЛВУМГ

Методика виконання вимірювання: ДСТУ ISO 6974 – 4 :2007 «Природний газ. Визначення складу із заданою невизначеністю методом газової хроматографії. Частина 4. Визначення азоту, вуглекислого газу і вуглеводнів від С1 до С5 та С6+ для лабораторного потокового процесу з використанням трьох колонок» та  ДСТУ ISO 6976 « Природний газ. Обчислення теплоти згоряння, густини, відносної густини і числа Воббе на основі компонентного складу»

Дата проведення аналізу:    11.01.2018

Результати  аналізу  газу  при  стандартних  умовах:

 

       Компонентний склад, найменування фізико-хімічних показників газу    Одиниці   вимірювань   Фактичні результатианалізу газу
Компонентний склад:
 - Метан

мольний  %

89,342

 - Етан

мольний  %

3,921

 - Пропан

мольний  %

1,183

 - І-бутан

мольний  %

0,152

 - Н-бутан

мольний  %

0,257

 - Нео-пентан

мольний  %

0,005

 - І- пентан

мольний  %

0,064

 - Н-пентан

мольний  %

0,053

 - Гексани  +  вищі

мольний  %

0,058

 - Кисень

мольний  %

0,003

 - Азот

мольний  %

4,339

 - Двуокис вуглецю

мольний  %

0,623

   Густина  хроматографічна

кг/м3

0,746

   Теплота  згорання  нижча

ккал/м3

 МДж/м3

8102

33,93

   Число  Воббе  вище

ккал/м3

         МДж/м3

11405

47,76

Сірководень

г/м3

менше 0,001

Меркаптанова  сірка

г/м3

менше 0,001

Механічні  домішки

г/м3

відсутні

Температура точки роси

° С

        -

Хроматографічний аналіз виконано виробничою лабораторією ПАТ «Полтавагаз»,

свідоцтво про атестацію № 163-15 від 24.11.15 р. чинне до 31.12.18 р.                                                       

                                                        

 

                                     

                                                         ПРОТОКОЛ

                  визначення фізико-хімічних показників  природного газу

Дата  відбору  проби:  11.01.2018

Місце  відбору  проби:    ГРС Степне Диканського  ЛВУМГ

Методика виконання вимірювання: ДСТУ ISO 6974 – 4 :2007 «Природний газ. Визначення складу із заданою невизначеністю методом газової хроматографії. Частина 4. Визначення азоту, вуглекислого газу і вуглеводнів від С1 до С5 та С6+ для лабораторного потокового процесу з використанням трьох колонок» та  ДСТУ ISO 6976 « Природний газ. Обчислення теплоти згоряння, густини, відносної густини і числа Воббе на основі компонентного складу»

Дата проведення аналізу:    11.01.2018

Результати  аналізу  газу  при  стандартних  умовах:

 

       Компонентний склад, найменування фізико-хімічних показників газу    Одиниці   вимірювань   Фактичні результатианалізу газу
Компонентний склад:
 - Метан

мольний  %

90,591

 - Етан

мольний  %

4,167

 - Пропан

мольний  %

1,403

 - І-бутан

мольний  %

0,163

 - Н-бутан

мольний  %

0,275

 - Нео-пентан

мольний  %

0,005

 - І- пентан

мольний  %

0,064

 - Н-пентан

мольний  %

0,051

 - Гексани  +  вищі

мольний  %

0,037

 - Кисень

мольний  %

0,004

 - Азот

мольний  %

2,671

 - Двуокис вуглецю

мольний  %

0,569

   Густина  хроматографічна

кг/м3

0,741

   Теплота  згорання  нижча

ккал/м3

 МДж/м3

8281

34,68

   Число  Воббе  вище

ккал/м3

         МДж/м3

11696

48,98

Сірководень

г/м3

менше 0,001

Меркаптанова  сірка

г/м3

менше 0,001

Механічні  домішки

г/м3

відсутні

Температура точки роси

° С

        -

Хроматографічний аналіз виконано виробничою лабораторією ПАТ «Полтавагаз»,

свідоцтво про атестацію № 163-15 від 24.11.15 р. чинне до 31.12.18 р.                                                       

                                                        

 

 

 

 

                                                        

 

 

Коментарі не дозволені.