Результати перевірок параметрів якості газу за третю декаду січня 2018 р.

ПАТ «Полтавагаз»  повідомляє, що результатами перевірок параметрів якості газу, протранспортованого на території Полтавської області ( в межах ліцензії діяльності товариства ) за  третю декаду січня  2018 р. встановлено:

 

- нижча теплотворна здатність –  8091 –  8353 ккал/м3

                                                                                         (  33,883 – 34,979 МДж/м3);

- вища теплотворна здатність –  8969 -  9253 ккал/м3

                                                                                         (  37,558 – 38,747 МДж/м3);

- вміст метану –  88,556 – 92,940  мольних  відсотків;

- вміст азоту –     1,661 – 4,601  мольних  відсотків;

- вміст вуглекисню –  0,151 –0,865 мольних  відсотків;

- вміст кисню –   0,003 – 0,004  мольних  відсотків;

- густина –  0,718 – 0,754  кг/м

Хроматографічний аналіз виконано на  хроматографі  «Хромос ГХ- 1000»  у виробничій лабораторії  ПАТ «Полтавагаз».

Коментарі не дозволені.