Результати перевірки фізико-хімічних показників природного газу за третю декаду січня 2018 р.

ПАТ «Полтавагаз» повідомляє про результати перевірки фізико-хімічних показників природного газу за  третю декаду  січня   2018р.

 

 

                                                         ПРОТОКОЛ

                  визначення фізико-хімічних показників  природного газу

Дата  відбору  проби:               29. 01. 2018

Місце  відбору  проби:      УКПГ Копили  ГПУ « Полтавагазвидобування»

Методика виконання вимірювання: ДСТУ ISO 6974 – 4 :2007 «Природний газ. Визначення складу із заданою невизначеністю методом газової хроматографії. Частина 4. Визначення азоту, вуглекислого газу і вуглеводнів від С1 до С5 та С6+ для лабораторного потокового процесу з використанням трьох колонок» та  ДСТУ ISO 6976 « Природний газ. Обчислення теплоти згоряння, густини, відносної густини і числа Воббе на основі компонентного складу»

Дата проведення аналізу:           29.01.2018

Результати  аналізу  газу  при  стандартних  умовах:

 

       Компонентний склад, найменування фізико-хімічних показників газу    Одиниці   вимірювань   Фактичні результати

аналізу газу

Компонентний склад:    
 - Метан

мольний  %

91,156

 - Етан

мольний  %

3,572

 - Пропан

мольний  %

1,135

 - І-бутан

мольний  %

0,168

 - Н-бутан

мольний  %

0,295

 - Нео-пентан

мольний  %

0,005

 - І- пентан

мольний  %

0,095

 - Н-пентан

мольний  %

0,086

 - Гексани  +  вищі

мольний  %

0,239

 - Кисень

мольний  %

0,004

 - Азот

мольний  %

3,092

 - Двуокис вуглецю

мольний  %

0,152

   Густина  хроматографічна

кг/м3

0,739

   Теплота  згорання  вища

ккал/м3

 МДж/м3

9185

38,465

   Теплота  згорання  нижча

ккал/м3

 МДж/м3

8294

34,731

   Число  Воббе  вище

ккал/м3

         МДж/м3

11725

49,098

Сірководень

г/м3

менше 0,001

Меркаптанова  сірка

г/м3

менше 0,001

Механічні  домішки

г/м3

відсутні

Хроматографічний аналіз виконано виробничою лабораторією ПАТ «Полтавагаз»,

свідоцтво про атестацію № 163-15 від 24.11.15 р. чинне до 31.12.18 р.                                                       

                                                        

 

 

 

                                                         ПРОТОКОЛ

                  визначення фізико-хімічних показників  природного газу

Дата  відбору  проби:         26. 01. 2018

Місце  відбору  проби:      ГРС Полтава-1   Кременчуцьке ЛВУМГ

Методика виконання вимірювання: ДСТУ ISO 6974 – 4 :2007 «Природний газ. Визначення складу із заданою невизначеністю методом газової хроматографії. Частина 4. Визначення азоту, вуглекислого газу і вуглеводнів від С1 до С5 та С6+ для лабораторного потокового процесу з використанням трьох колонок» та  ДСТУ ISO 6976 « Природний газ. Обчислення теплоти згоряння, густини, відносної густини і числа Воббе на основі компонентного складу»

Дата проведення аналізу:           26.01.2018

Результати  аналізу  газу  при  стандартних  умовах:

 

       Компонентний склад, найменування фізико-хімічних показників газу    Одиниці   вимірювань   Фактичні результати

аналізу газу

Компонентний склад:    
 - Метан

мольний  %

92,052

 - Етан

мольний  %

3,990

 - Пропан

мольний  %

0,963

 - І-бутан

мольний  %

0,125

 - Н-бутан

мольний  %

0,188

 - Нео-пентан

мольний  %

0,004

 - І- пентан

мольний  %

0,048

 - Н-пентан

мольний  %

0,039

 - Гексани  +  вищі

мольний  %

0,063

 - Кисень

мольний  %

0,004

 - Азот

мольний  %

1,661

 - Двуокис вуглецю

мольний  %

0,864

   Густина  хроматографічна

кг/м3

0,731

   Теплота  згорання  вища

ккал/м3

 МДж/м3

9141

38,279

   Теплота  згорання  нижча

ккал/м3

 МДж/м3

8250

34,549

   Число  Воббе  вище

ккал/м3

         МДж/м3

11735

49,143

Сірководень

г/м3

менше 0,001

Меркаптанова  сірка

г/м3

менше 0,001

Механічні  домішки

г/м3

відсутні

Хроматографічний аналіз виконано виробничою лабораторією ПАТ «Полтавагаз»,

свідоцтво про атестацію № 163-15 від 24.11.15 р. чинне до 31.12.18 р.                                                       

                                                        

 

 

 

 

 

 

 

                                                         ПРОТОКОЛ

                  визначення фізико-хімічних показників  природного газу

Дата  відбору  проби:         26. 01. 2018

Місце  відбору  проби:      ГРС Полтава-2   Кременчуцьке ЛВУМГ

Методика виконання вимірювання: ДСТУ ISO 6974 – 4 :2007 «Природний газ. Визначення складу із заданою невизначеністю методом газової хроматографії. Частина 4. Визначення азоту, вуглекислого газу і вуглеводнів від С1 до С5 та С6+ для лабораторного потокового процесу з використанням трьох колонок» та  ДСТУ ISO 6976 « Природний газ. Обчислення теплоти згоряння, густини, відносної густини і числа Воббе на основі компонентного складу»

Дата проведення аналізу:           26.01.2018

Результати  аналізу  газу  при  стандартних  умовах:

 

       Компонентний склад, найменування фізико-хімічних показників газу    Одиниці   вимірювань   Фактичні результати

аналізу газу

Компонентний склад:    
 - Метан

мольний  %

92,052

 - Етан

мольний  %

3,990

 - Пропан

мольний  %

0,963

 - І-бутан

мольний  %

0,125

 - Н-бутан

мольний  %

0,188

 - Нео-пентан

мольний  %

0,004

 - І- пентан

мольний  %

0,048

 - Н-пентан

мольний  %

0,039

 - Гексани  +  вищі

мольний  %

0,063

 - Кисень

мольний  %

0,004

 - Азот

мольний  %

1,661

 - Двуокис вуглецю

мольний  %

0,864

   Густина  хроматографічна

кг/м3

0,731

   Теплота  згорання  вища

ккал/м3

 МДж/м3

9141

38,279

   Теплота  згорання  нижча

ккал/м3

 МДж/м3

8250

34,549

   Число  Воббе  вище

ккал/м3

         МДж/м3

11735

49,143

Сірководень

г/м3

менше 0,001

Меркаптанова  сірка

г/м3

менше 0,001

Механічні  домішки

г/м3

відсутні

Хроматографічний аналіз виконано виробничою лабораторією ПАТ «Полтавагаз»,

свідоцтво про атестацію № 163-15 від 24.11.15 р. чинне до 31.12.18 р.                                                       

                                                         

 

 

 

 

Коментарі не дозволені.