Результати перевірки фізико-хімічних показників природного газу за першу декаду лютого 2018р.

ПАТ «Полтавагаз» повідомляє про результати перевірки фізико-хімічних показників природного газу за  першу декаду  лютого   2018р.

 

                                                        

                                                         ПРОТОКОЛ

                  визначення фізико-хімічних показників  природного газу

Дата  відбору  проби:  06.02.2018 р.

Місце  відбору  проби:     ГРП № 6 м. Полтава, вул.  Європейська 

Методика виконання вимірювання: ДСТУ ISO 6974 – 4 :2007 «Природний газ. Визначення складу із заданою невизначеністю методом газової хроматографії. Частина 4. Визначення азоту, вуглекислого газу і вуглеводнів від С1 до С5 та С6+ для лабораторного потокового процесу з використанням трьох колонок» та  ДСТУ ISO 6976 « Природний газ. Обчислення теплоти згоряння, густини, відносної густини і числа Воббе на основі компонентного складу»1

Дата проведення аналізу:    06.02.2018

Результати  аналізу  газу  при  стандартних  умовах:

 

       Компонентний склад, найменування фізико-хімічних показників газу    Одиниці   вимірювань   Фактичні результати

аналізу газу

Компонентний склад:    
 - Метан

мольний  %

91,477

 - Етан

мольний  %

4,173

 - Пропан

мольний  %

0,972

 - І-бутан

мольний  %

0,119

 - Н-бутан

мольний  %

0,182

 - Нео-пентан

мольний  %

0,004

 - І- пентан

мольний  %

0,050

 - Н-пентан

мольний  %

0,040

 - Гексани  +  вищі

мольний  %

0,058

 - Кисень

мольний  %

0,013

 - Азот

мольний  %

1,973

 - Двуокис вуглецю

мольний  %

0,939

   Густина  хроматографічна

кг/м3

0,735

   Теплота  згорання  вища

ккал/м3

 МДж/м3

9122

38,19

   Теплота  згорання  нижча

ккал/м3

 МДж/м3

8234

34,47

   Число  Воббе  вище

ккал/м3

11680

Сірководень

г/м3

менше 0,001

Меркаптанова  сірка

г/м3

менше 0,001

Механічні  домішки

г/м3

відсутні

Температура точки роси

° С

        -

Хроматографічний аналіз виконано виробничою лабораторією ПАТ «Полтавагаз»,

свідоцтво про атестацію № 163-15 від 24.11.15 р. чинне до 31.12.18 р.                                                       

                                                        

                                                      ПРОТОКОЛ

                  визначення фізико-хімічних показників  природного газу

Дата  відбору  проби:  01.02.2018 р.

Місце  відбору  проби:     ГРС Руновщина   Диканського ЛВУМГ

Методика виконання вимірювання: ДСТУ ISO 6974 – 4 :2007 «Природний газ. Визначення складу із заданою невизначеністю методом газової хроматографії. Частина 4. Визначення азоту, вуглекислого газу і вуглеводнів від С1 до С5 та С6+ для лабораторного потокового процесу з використанням трьох колонок» та  ДСТУ ISO 6976 « Природний газ. Обчислення теплоти згоряння, густини, відносної густини і числа Воббе на основі компонентного складу»1

Дата проведення аналізу:    02.02.2018

Результати  аналізу  газу  при  стандартних  умовах:

 

       Компонентний склад, найменування фізико-хімічних показників газу    Одиниці   вимірювань   Фактичні результати

аналізу газу

Компонентний склад:    
 - Метан

мольний  %

89,558

 - Етан

мольний  %

3,815

 - Пропан

мольний  %

1,144

 - І-бутан

мольний  %

0,150

 - Н-бутан

мольний  %

0,256

 - Нео-пентан

мольний  %

0,005

 - І- пентан

мольний  %

0,069

 - Н-пентан

мольний  %

0,058

 - Гексани  +  вищі

мольний  %

0,072

 - Кисень

мольний  %

0,002

 - Азот

мольний  %

4,275

 - Двуокис вуглецю

мольний  %

0,594

   Густина  хроматографічна

кг/м3

0,745

   Теплота  згорання  вища

ккал/м3

 МДж/м3

8978

37,59

   Теплота  згорання  нижча

ккал/м3

 МДж/м3

8105

33,94

   Число  Воббе  вище

ккал/м3

         МДж/м3

11418

47,81

Сірководень

г/м3

менше 0,001

Меркаптанова  сірка

г/м3

менше 0,001

Механічні  домішки

г/м3

відсутні

Температура точки роси

° С

        -

Хроматографічний аналіз виконано виробничою лабораторією ПАТ «Полтавагаз»,

свідоцтво про атестацію № 163-15 від 24.11.15 р. чинне до 31.12.18 р.                                                       

                                                        

 

 

 

 

 

                        

                                                        

                                                         ПРОТОКОЛ

                  визначення фізико-хімічних показників  природного газу

Дата  відбору  проби:  01.02.2018

Місце  відбору  проби:    ГРС Степне  Диканського ЛВУМ

Методика виконання вимірювання: ДСТУ ISO 6974 – 4 :2007 «Природний газ. Визначення складу із заданою невизначеністю методом газової хроматографії. Частина 4. Визначення азоту, вуглекислого газу і вуглеводнів від С1 до С5 та С6+ для лабораторного потокового процесу з використанням трьох колонок» та  ДСТУ ISO 6976 « Природний газ. Обчислення теплоти згоряння, густини, відносної густини і числа Воббе на основі компонентного складу»

Дата проведення аналізу:    02.02.2018 р.

Результати  аналізу  газу  при  стандартних  умовах:

 

       Компонентний склад, найменування фізико-хімічних показників газу    Одиниці   вимірювань   Фактичні результати

аналізу газу

Компонентний склад:    
 - Метан

мольний  %

91,155

 - Етан

мольний  %

3,925

 - Пропан

мольний  %

1,139

 - І-бутан

мольний  %

0,145

 - Н-бутан

мольний  %

0,247

 - Нео-пентан

мольний  %

0,005

 - І- пентан

мольний  %

0,067

 - Н-пентан

мольний  %

0,057

 - Гексани  +  вищі

мольний  %

0,073

 - Кисень

мольний  %

0,002

 - Азот

мольний  %

2,676

 - Двуокис вуглецю

мольний  %

0,507

   Густина  хроматографічна

кг/м3

0,736

   Теплота  згорання  вища

ккал/м3

 МДж/м3

9131

38,235

Теплота  згорання  нижча

ккал/м3

         МДж/м3

8243

34,516

   Число  Воббе  вище

ккал/м3

         МДж/м3

11681

48,915

Сірководень

г/м3

менше 0,001

Меркаптанова  сірка

г/м3

менше 0,001

Механічні  домішки

г/м3

відсутні

Температура точки роси

° С

        -

Хроматографічний аналіз виконано виробничою лабораторією ПАТ «Полтавагаз»,

свідоцтво про атестацію № 163-15 від 24.11.15 р. чинне до 31.12.18 р.   

Коментарі не дозволені.