Результати перевірок параметрів якості газу за третю декаду лютого 2018 р.

ПАТ «Полтавагаз»  повідомляє, що результатами перевірок параметрів якості газу, протранспортованого на території Полтавської області ( в межах ліцензії діяльності товариства ) за третю декаду лютого 2018 р. встановлено:

 

- нижча теплотворна здатність –  79881 –  9157 ккал/м3

                                                                                         (  33,452 – 38,473 МДж/м3);

- вища теплотворна здатність –  8851 -  10139 ккал/м3

                                                                                         (  37,065 – 42,459 МДж/м3);

- вміст метану –  80,877 – 91,944  мольних  відсотків;

- вміст азоту –     0,526 – 4,761  мольних  відсотків;

- вміст вуглекисню –  0,815 –3,189 мольних  відсотків;

- вміст кисню –   0,003 – 0,010  мольних  відсотків;

- густина –  0,731 – 0,847  кг/м

Хроматографічний аналіз виконано на  хроматографі  «Хромос ГХ- 1000»  у виробничій лабораторії  ПАТ «Полтавагаз».

Коментарі не дозволені.