Результати перевірки фізико-хімічних показників природного газу за третю декаду лютого 2018 р.

ПАТ «Полтавагаз» повідомляє про результати перевірки фізико-хімічних показників природного газу за  третю декаду  лютого   2018р.

 

 

                                                         ПРОТОКОЛ

                  визначення фізико-хімічних показників  природного газу

Дата  відбору  проби:               27. 02. 2018

Місце  відбору  проби:      УКПГ Копили  ГПУ « Полтавагазвидобування»

Методика виконання вимірювання: ДСТУ ISO 6974 – 4 :2007 «Природний газ. Визначення складу із заданою невизначеністю методом газової хроматографії. Частина 4. Визначення азоту, вуглекислого газу і вуглеводнів від С1 до С5 та С6+ для лабораторного потокового процесу з використанням трьох колонок» та  ДСТУ ISO 6976 « Природний газ. Обчислення теплоти згоряння, густини, відносної густини і числа Воббе на основі компонентного складу»

Дата проведення аналізу:           27.02.2018

Результати  аналізу  газу  при  стандартних  умовах:

 

       Компонентний склад, найменування фізико-хімічних показників газу    Одиниці   вимірювань   Фактичні результати

аналізу газу

Компонентний склад:    
 - Метан

мольний  %

91,133

 - Етан

мольний  %

3,664

 - Пропан

мольний  %

1,143

 - І-бутан

мольний  %

0,168

 - Н-бутан

мольний  %

0,288

 - Нео-пентан

мольний  %

0,005

 - І- пентан

мольний  %

0,091

 - Н-пентан

мольний  %

0,074

 - Гексани  +  вищі

мольний  %

0,193

 - Кисень

мольний  %

0,004

 - Азот

мольний  %

3,091

 - Двуокис вуглецю

мольний  %

0,146

   Густина  хроматографічна

кг/м3

0,738

   Теплота  згорання  вища

ккал/м3

 МДж/м3

9172

38,41

   Теплота  згорання  нижча

ккал/м3

 МДж/м3

8281

34,68

   Число  Воббе  вище

ккал/м3

         МДж/м3

11718

49,07

Сірководень

г/м3

менше 0,001

Меркаптанова  сірка

г/м3

менше 0,001

Механічні  домішки

г/м3

відсутні

Хроматографічний аналіз виконано виробничою лабораторією ПАТ «Полтавагаз»,

свідоцтво про атестацію № 163-15 від 24.11.15 р. чинне до 31.12.18 р.                                                       

                                                        

 

 

 

                                                         ПРОТОКОЛ

                  визначення фізико-хімічних показників  природного газу

Дата  відбору  проби:         27.02. 2018

Місце  відбору  проби:      ГРС Полтава-1   Кременчуцьке ЛВУМГ

Методика виконання вимірювання: ДСТУ ISO 6974 – 4 :2007 «Природний газ. Визначення складу із заданою невизначеністю методом газової хроматографії. Частина 4. Визначення азоту, вуглекислого газу і вуглеводнів від С1 до С5 та С6+ для лабораторного потокового процесу з використанням трьох колонок» та  ДСТУ ISO 6976 « Природний газ. Обчислення теплоти згоряння, густини, відносної густини і числа Воббе на основі компонентного складу»

Дата проведення аналізу:   27.02.2018

Результати  аналізу  газу  при  стандартних  умовах:

 

       Компонентний склад, найменування фізико-хімічних показників газу    Одиниці   вимірювань   Фактичні результати

аналізу газу

Компонентний склад:    
 - Метан

мольний  %

91,944

 - Етан

мольний  %

4,075

 - Пропан

мольний  %

0,993

 - І-бутан

мольний  %

0,123

 - Н-бутан

мольний  %

0,177

 - Нео-пентан

мольний  %

0,004

 - І- пентан

мольний  %

0,048

 - Н-пентан

мольний  %

0,036

 - Гексани  +  вищі

мольний  %

0,062

 - Кисень

мольний  %

0,004

 - Азот

мольний  %

1,732

 - Двуокис вуглецю

мольний  %

0,800

   Густина  хроматографічна

кг/м3

0,731

   Теплота  згорання  вища

ккал/м3

 МДж/м3

9146

38,30

   Теплота  згорання  нижча

ккал/м3

 МДж/м3

8255

34,57

   Число  Воббе  вище

ккал/м3

         МДж/м3

11741

49,17

Сірководень

г/м3

менше 0,001

Меркаптанова  сірка

г/м3

менше 0,001

Механічні  домішки

г/м3

відсутні

Хроматографічний аналіз виконано виробничою лабораторією ПАТ «Полтавагаз»,

свідоцтво про атестацію № 163-15 від 24.11.15 р. чинне до 31.12.18 р.                                                       

                                                        

 

 

 

 

 

                                                         ПРОТОКОЛ

                  визначення фізико-хімічних показників  природного газу

Дата  відбору  проби:         27. 02.2018

Місце  відбору  проби:      ГРП № 70 с. Терешки  Диканського ЛВУМГ

Методика виконання вимірювання: ДСТУ ISO 6974 – 4 :2007 «Природний газ. Визначення складу із заданою невизначеністю методом газової хроматографії. Частина 4. Визначення азоту, вуглекислого газу і вуглеводнів від С1 до С5 та С6+ для лабораторного потокового процесу з використанням трьох колонок» та  ДСТУ ISO 6976 « Природний газ. Обчислення теплоти згоряння, густини, відносної густини і числа Воббе на основі компонентного складу»

Дата проведення аналізу:           27.02.2018

Результати  аналізу  газу  при  стандартних  умовах:

 

       Компонентний склад, найменування фізико-хімічних показників газу    Одиниці   вимірювань   Фактичні результати

аналізу газу

Компонентний склад:    
 - Метан

мольний  %

90,695

 - Етан

мольний  %

3,900

 - Пропан

мольний  %

1,094

 - І-бутан

мольний  %

0,147

 - Н-бутан

мольний  %

0,233

 - Нео-пентан

мольний  %

0,005

 - І- пентан

мольний  %

0,063

 - Н-пентан

мольний  %

0,046

 - Гексани  +  вищі

мольний  %

0,043

 - Кисень

мольний  %

0,005

 - Азот

мольний  %

3,327

 - Двуокис вуглецю

мольний  %

0,442

   Густина  хроматографічна

кг/м3

0,736

   Теплота  згорання  вища

ккал/м3

 МДж/м3

9054

37,92

   Теплота  згорання  нижча

ккал/м3

 МДж/м3

8173

34,22

   Число  Воббе  вище

ккал/м3

         МДж/м3

11580

48,49

Сірководень

г/м3

менше 0,001

Меркаптанова  сірка

г/м3

менше 0,001

Механічні  домішки

г/м3

відсутні

Хроматографічний аналіз виконано виробничою лабораторією ПАТ «Полтавагаз»,

свідоцтво про атестацію № 163-15 від 24.11.15 р. чинне до 31.12.18 р.                                                       

                                                         

 

 

 

 

Коментарі не дозволені.