Результати перевірок параметрів якості газу за першу декаду березня 2018 р.

ПАТ «Полтавагаз»  повідомляє, що результатами перевірок параметрів якості газу, протранспортованого на території Полтавської області ( в межах ліцензії діяльності товариства ) за  першу декаду березня  2018 р. встановлено:

- вища теплотворна здатність –  8987 -  9508 ккал/м3

                                                                                         ( 37,634– 39,817 МДж/м3);

- нижча теплотворна здатність –  8114 -   8594 ккал/м3

                                                                                         ( 33,98– 35,987 МДж/м3);

- вміст метану –  88,511 – 93,088  мольних  відсотків;

- вміст азоту –     2,071 – 4,410  мольних  відсотків;

- вміст вуглекисню –  0,198 – 0,677 мольних  відсотків;

- вміст кисню –   0,002   мольних  відсотків;

- густина –           0,718 – 0,765 кг/м

Хроматографічний аналіз виконано на  хроматографах  «Хромос ГХ- 1000»  у виробничій лабораторії  ПАТ «Полтавагаз»

Коментарі не дозволені.