Результати перевірки фізико-хімічних показників природного газу за першу декаду березня 2018р.

ПАТ «Полтавагаз» повідомляє про результати перевірки фізико-хімічних показників природного газу за  першу декаду  березня   2018р.

 

                                                        

                                                         ПРОТОКОЛ

                  визначення фізико-хімічних показників  природного газу

Дата  відбору  проби:  05.03.2018 р.

Місце  відбору  проби:     ГРС Степне  Диканського ЛВУМГ

Методика виконання вимірювання: ДСТУ ISO 6974 – 4 :2007 «Природний газ. Визначення складу із заданою невизначеністю методом газової хроматографії. Частина 4. Визначення азоту, вуглекислого газу і вуглеводнів від С1 до С5 та С6+ для лабораторного потокового процесу з використанням трьох колонок» та  ДСТУ ISO 6976 « Природний газ. Обчислення теплоти згоряння, густини, відносної густини і числа Воббе на основі компонентного складу»1

Дата проведення аналізу:    06.03.2018

Результати  аналізу  газу  при  стандартних  умовах:

 

       Компонентний склад, найменування фізико-хімічних показників газу    Одиниці   вимірювань   Фактичні результати

аналізу газу

Компонентний склад:    
 - Метан

мольний  %

90,802

 - Етан

мольний  %

4,044

 - Пропан

мольний  %

1,217

 - І-бутан

мольний  %

0,159

 - Н-бутан

мольний  %

0,263

 - Нео-пентан

мольний  %

0,005

 - І- пентан

мольний  %

0,071

 - Н-пентан

мольний  %

0,055

 - Гексани  +  вищі

мольний  %

0,053

 - Кисень

мольний  %

0,002

 - Азот

мольний  %

2,818

 - Двуокис вуглецю

мольний  %

0,509

   Густина  хроматографічна

кг/м3

0,73,8

   Теплота  згорання  вища

ккал/м3

 МДж/м3

9136

38,26

   Теплота  згорання  нижча

ккал/м3

 МДж/м3

8248

34,54

   Число  Воббе  вище

ккал/м3

         МДж/м3

11670

48,87

Сірководень

г/м3

менше 0,001

Меркаптанова  сірка

г/м3

менше 0,001

Механічні  домішки

г/м3

відсутні

Температура точки роси

° С

        -

Хроматографічний аналіз виконано виробничою лабораторією ПАТ «Полтавагаз»,

свідоцтво про атестацію № 163-15 від 24.11.15 р. чинне до 31.12.18 р.                                                       

                                                        

 

 

 

                                                      ПРОТОКОЛ

                  визначення фізико-хімічних показників  природного газу

Дата  відбору  проби:  05.03.2018 р.

Місце  відбору  проби:     ГРС Руновщина  Диканського  ЛВУМГ

Методика виконання вимірювання: ДСТУ ISO 6974 – 4 :2007 «Природний газ. Визначення складу із заданою невизначеністю методом газової хроматографії. Частина 4. Визначення азоту, вуглекислого газу і вуглеводнів від С1 до С5 та С6+ для лабораторного потокового процесу з використанням трьох колонок» та  ДСТУ ISO 6976 « Природний газ. Обчислення теплоти згоряння, густини, відносної густини і числа Воббе на основі компонентного складу»1

Дата проведення аналізу:    06.03.2018

Результати  аналізу  газу  при  стандартних  умовах:

 

       Компонентний склад, найменування фізико-хімічних показників газу    Одиниці   вимірювань   Фактичні результати

аналізу газу

Компонентний склад:    
 - Метан

мольний  %

89,247

 - Етан

мольний  %

3,919

 - Пропан

мольний  %

2,210

 - І-бутан

мольний  %

0,159

 - Н-бутан

мольний  %

0,268

 - Нео-пентан

мольний  %

0,005

 - І- пентан

мольний  %

0,072

 - Н-пентан

мольний  %

0,056

 - Гексани  +  вищі

мольний  %

0,072

 - Кисень

мольний  %

0,002

 - Азот

мольний  %

4,399

 - Двуокис вуглецю

мольний  %

0,589

   Густина  хроматографічна

кг/м3

0,747

   Теплота  згорання  вища

ккал/м3

 МДж/м3

8987

37,63

   Теплота  згорання  нижча

ккал/м3

 МДж/м3

8114

33,976

   Число  Воббе  вище

ккал/м3

         МДж/м3

11412

47,789

Сірководень

г/м3

менше 0,001

Меркаптанова  сірка

г/м3

менше 0,001

Механічні  домішки

г/м3

відсутні

Температура точки роси

° С

        -

Хроматографічний аналіз виконано виробничою лабораторією ПАТ «Полтавагаз»,

свідоцтво про атестацію № 163-15 від 24.11.15 р. чинне до 31.12.18 р.                                                       

                                                        

 

 

                           

                                                        

                                                         ПРОТОКОЛ

                  визначення фізико-хімічних показників  природного газу

Дата  відбору  проби:  05.03.2018

Місце  відбору  проби:    ГРС Терешки  Диканського  ЛВУМГ

Методика виконання вимірювання: ДСТУ ISO 6974 – 4 :2007 «Природний газ. Визначення складу із заданою невизначеністю методом газової хроматографії. Частина 4. Визначення азоту, вуглекислого газу і вуглеводнів від С1 до С5 та С6+ для лабораторного потокового процесу з використанням трьох колонок» та  ДСТУ ISO 6976 « Природний газ. Обчислення теплоти згоряння, густини, відносної густини і числа Воббе на основі компонентного складу»

Дата проведення аналізу:    06.03.2018 р.

Результати  аналізу  газу  при  стандартних  умовах:

 

       Компонентний склад, найменування фізико-хімічних показників газу    Одиниці   вимірювань   Фактичні результати

аналізу газу

Компонентний склад:    
 - Метан

мольний  %

91,104

 - Етан

мольний  %

3,921

 - Пропан

мольний  %

1,124

 - І-бутан

мольний  %

0,149

 - Н-бутан

мольний  %

0,245

 - Нео-пентан

мольний  %

0,005

 - І- пентан

мольний  %

0,069

 - Н-пентан

мольний  %

0,053

 - Гексани  +  вищі

мольний  %

0,067

 - Кисень

мольний  %

0,002

 - Азот

мольний  %

2,768

 - Двуокис вуглецю

мольний  %

0,493

   Густина  хроматографічна

кг/м3

0,736

   Теплота  згорання  вища

ккал/м3

 МДж/м3

9119

38,19

   Теплота  згорання  нижча

ккал/м3

 МДж/м3

8232

34,47

   Число  Воббе  вище

ккал/м3

         МДж/м3

11667

48,86

Сірководень

г/м3

менше 0,001

Меркаптанова  сірка

г/м3

менше 0,001

Механічні  домішки

г/м3

відсутні

Температура точки роси

° С

        -

Хроматографічний аналіз виконано виробничою лабораторією ПАТ «Полтавагаз»,

свідоцтво про атестацію № 163-15 від 24.11.15 р. чинне до 31.12.18 р.   

Коментарі не дозволені.