Результати перевірок параметрів якості газу за другу декаду березня 2018 р.

ПАТ «Полтавагаз»  повідомляє, що результатами перевірок параметрів якості газу, протранспортованого на території Полтавської області ( в межах ліцензії діяльності товариства ) за  другу декаду  березня  2018 р. встановлено:

– вища теплотворна здатність –  9037 –   9583 ккал/м3

                                                                                         ( 37,84– 40,13 МДж/м3);

– нижча теплотворна здатність –  8158 –   8664 ккал/м3

                                                                                         ( 34,16– 36,28 МДж/м3);

– вміст метану –  87,094 – 91,203  мольних  відсотків;

– вміст азоту –     0,733 – 3,549  мольних  відсотків;

– вміст вуглекисню –  0,109 – 0,959 мольних  відсотків;

– вміст кисню –   0,003 – 0,007  мольних  відсотків;

– густина –           0,714 – 0,781 кг/м

Хроматографічний аналіз виконано на  хроматографах  «Хромос ГХ- 1000»  у виробничій лабораторії  ПАТ «Полтавагаз»

Коментарі не дозволені.