Результати перевірки фізико-хімічних показників природного газу за другу декаду березня 2018 р.

ПАТ «Полтавагаз» повідомляє про результати перевірки фізико-хімічних показників природного газу за  другу декаду  березня   2018р.

 

                                                        

                                                         ПРОТОКОЛ

                  визначення фізико-хімічних показників  природного газу

Дата  відбору  проби:  15.03.2018

Місце  відбору  проби:    УКПГ Копили   ГПУ « Полтавагазвидобування»

Методика виконання вимірювання: ДСТУ ISO 6974 – 4 :2007 «Природний газ. Визначення складу із заданою невизначеністю методом газової хроматографії. Частина 4. Визначення азоту, вуглекислого газу і вуглеводнів від С1 до С5 та С6+ для лабораторного потокового процесу з використанням трьох колонок» та  ДСТУ ISO 6976 « Природний газ. Обчислення теплоти згоряння, густини, відносної густини і числа Воббе на основі компонентного складу»

Дата проведення аналізу:    16.03.2018

Результати  аналізу  газу  при  стандартних  умовах:

 

       Компонентний склад, найменування фізико-хімічних показників газу    Одиниці   вимірювань   Фактичні результати

аналізу газу

Компонентний склад:    
 - Метан

мольний  %

91,067

 - Етан

мольний  %

3,641

 - Пропан

мольний  %

1,149

 - І-бутан

мольний  %

0,168

 - Н-бутан

мольний  %

0,290

 - Нео-пентан

мольний  %

0,005

 - І- пентан

мольний  %

0,095

 - Н-пентан

мольний  %

0,078

 - Гексани  +  вищі

мольний  %

0,192

 - Кисень

мольний  %

0,005

 - Азот

мольний  %

3,164

 - Двуокис вуглецю

мольний  %

0,146

   Густина  хроматографічна

кг/м3

0,738

   Теплота  згорання  вища

ккал/м3

 МДж/м3

9167

38,39

   Теплота  згорання  нижча

ккал/м3

 МДж/м3

8276

34,66

   Число  Воббе  вище

ккал/м3

         МДж/м3

11707

49,025

Сірководень

г/м3

менше 0,001

Меркаптанова  сірка

г/м3

менше 0,001

Механічні  домішки

г/м3

відсутні

Температура точки роси

° С

        -

Хроматографічний аналіз виконано виробничою лабораторією ПАТ «Полтавагаз»,

свідоцтво про атестацію № 163-15 від 24.11.15 р. чинне до 31.12.18 р.                                                       

                                                         

 

                                    

                                                         ПРОТОКОЛ

                  визначення фізико-хімічних показників  природного газу

Дата  відбору  проби:  15.03.2018

Місце  відбору  проби:    УКПГ Абазівка   ГПУ « Полтавагазвидобування»  

Методика виконання вимірювання: ДСТУ ISO 6974 – 4 :2007 «Природний газ. Визначення складу із заданою невизначеністю методом газової хроматографії. Частина 4. Визначення азоту, вуглекислого газу і вуглеводнів від С1 до С5 та С6+ для лабораторного потокового процесу з використанням трьох колонок» та  ДСТУ ISO 6976 « Природний газ. Обчислення теплоти згоряння, густини, відносної густини і числа Воббе на основі компонентного складу»

Дата проведення аналізу:    16.03.2018

Результати  аналізу  газу  при  стандартних  умовах:

 

       Компонентний склад, найменування фізико-хімічних показників газу    Одиниці   вимірювань   Фактичні результати

аналізу газу

Компонентний склад:    
 - Метан

мольний  %

86,995

 - Етан

мольний  %

6,228

 - Пропан

мольний  %

2,797

 - І-бутан

мольний  %

0,259

 - Н-бутан

мольний  %

0,521

 - Нео-пентан

мольний  %

0,004

 - І- пентан

мольний  %

0,075

 - Н-пентан

мольний  %

0,057

 - Гексани  +  вищі

мольний  %

0,026

 - Кисень

мольний  %

0,004

 - Азот

мольний  %

1,435

 - Двуокис вуглецю

мольний  %

1,598

   Густина  хроматографічна

кг/м3

0,781

   Теплота  згорання  вища

ккал/м3

 МДж/м3

9583

40,13

   Теплота  згорання  нижча

ккал/м3

 МДж/м3

8664

36,28

   Число  Воббе  вище

ккал/м3

         МДж/м3

11899

49,830

Сірководень

г/м3

менше 0,001

Меркаптанова  сірка

г/м3

менше 0,001

Механічні  домішки

г/м3

відсутні

Температура точки роси

° С

        -

Хроматографічний аналіз виконано виробничою лабораторією ПАТ «Полтавагаз»,

свідоцтво про атестацію № 163-15 від 24.11.15 р. чинне до 31.12.18 р.                                                       

                                                        

 

 

 

 

                                                        

 

 

Коментарі не дозволені.