Результати перевірок параметрів якості газу за третю декаду березня 2018 р.

ПАТ «Полтавагаз»  повідомляє, що результатами перевірок параметрів якості газу, протранспортованого на території Полтавської області ( в межах ліцензії діяльності товариства ) за  третю декаду березня 2018 р. встановлено:

 

- нижча теплотворна здатність –  8164 –  9175 ккал/м3

                                                                                         (  34,18 – 38,42 МДж/м3);

- вища теплотворна здатність –  9040 -  10128 ккал/м3

                                                                                         (  37,85 – 42,41 МДж/м3);

- вміст метану –  83,590 – 91,599  мольних  відсотків;

- вміст азоту –     0,788 – 3,377  мольних  відсотків;

- вміст вуглекисню –  0,156 –5,890 мольних  відсотків;

- вміст кисню –   0,003 – 0,013  мольних  відсотків;

- густина –  0,714 – 0,829  кг/м

Хроматографічний аналіз виконано на  хроматографі  «Хромос ГХ- 1000»  у виробничій лабораторії  ПАТ «Полтавагаз».

Коментарі не дозволені.